Jste zde

Projekt Tisíc stromků pro Plzeňský kraj byl zahájen

Plzeňský kraj slavnostně zahájil projekt, který je určen všem obcím Plzeňského kraje na území okresu Domažlice a Tachov na obnovu nebo výsadbu nových ovocných sadů, doprovodné zeleně místních a účelových komunikací nebo výsadbu veřejné zeleně v zastavěném území obcí. Cílem projektu je obnova krajových původních odrůd jabloní a hrušní.

U zrodu myšlenky vzniku projektu stál hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a ředitel CHKO Český les Tomáš Peckert, podle nichž by se ovocné stromy měly do krajiny opět vracet. To potvrdil i radní pro životní prostředí a zemědělství Petr Smutný při slavnostním zahájení projektu v genovém ovocném sadu Tyršův sad v Plzni.

„Je to běh na dlouhou trať, protože se nemusí každý strom ujmout a pokud ano, je potřeba o něj pečovat. Budeme se snažit, aby se nám podařilo dosáhnout cíle a to výsadby tisíce stromů každý rok. Celý projekt můžeme pak vyhodnotit zhruba za dva roky, kdy už uvidíme, jak se obcím stromy ujaly,“ říká Petr Smutný.

Pro projekt Tisíc stromků pro Plzeňský kraj byly vybrány následující odrůdy jabloní: Croncelské, Holovouské malinové, Strýmka, Sudetská reneta, Hájkova muškátová, Panenské, Řechtáč soudkovitý, Míšeňské, Smiřické vzácné a hrušní: Napoleonova, Muškatelka zimní, Hájenka, Děkanka, Magdalenka. Obce obou okresů si budou moci stromky objednat do 30. 6. 2012. Minimální množství je 10 ks, maximální počet je 50 kusů stromků. V případě nevyčerpání celkového počtu stromků lze podpořit jednotlivé žadatele i větším počtem než 50 ks, přednostně budou podpořeny výsadby stromků ve volné krajině.

„V současné době není dodavatel starých odrůd jablek a hrušek. Byli bychom rádi, abychom tímto projektem podpořili české odrůdy tak, aby lidé jedli spíš je, než přivezené plody ze zahraničí,“ říká pěstitel původních odrůd ovocných dřevin Pavel Šrámek, který pro projekt bude také stromky dodávat.

Vyhodnocení projektu – zveřejnění přihlášených obcí a objednaných počtů stromků bude realizováno v rámci zahájení Výstavy českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji 14. září 2012 v 10.00 hodin v Plzni v areálu Sokolovny Bolevec.

Výsadba se uskuteční na jaře 2013.

Odborným garantem projektu je sdružení IRIS a Chráněná krajinná oblast Český les.


Slavnostní zahájení projektu v genovém ovocném sadu Tyršův sad v Plzni: (zleva) P.Šrámek, T.Peckert,P.Smutný, M.Douděrová a F.Hykeš ze společnosti IRIS

Aktualizováno dne 28.05.2012 - 14:29