Jste zde

Projekt Patron dětí

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně            a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.

Dávají prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojují lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňují malá i velká přání a potřeby dětí z celé České republiky. Vybírají peníze na zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní rehabilitaci. Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius.          
 

Bližší informace naleznete na stránkách: www.patrondeti.cz