Jste zde

Projekt CONNECT2CE

CONNECT2CE = ZLEPŠENÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ A SMART MOBILITA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

CONNECT2CE se zaměřuje na řešení slabé dostupnosti regionálních, okrajových a přeshraničních oblastí střední Evropy do a z hlavních dopravních sítí a přestupních uzlů. Tato slabá dostupnost zmíněných regionů je způsobena dlouhodobým fenoménem urbanizace.

Projekt CONNECT2CE problém řeší vypracováním harmonizovaných a koordinovaných nadnárodních strategií, akčních plánů a nástrojů, které by měly být začleněny a prováděny na regionální a přeshraniční úrovni prostřednictvím pilotních akcí, a to ve třech oblastech, jež jsou navzájem propojeny a všechny zásadně zlepší služby veřejné dopravy okrajových / přeshraničních regionů:
• Konektivita (dopravní smlouvy, závazky veřejné služby, harmonizace multimodálních jízdních řádů, regionálních a přeshraničních železničních služeb)
• Integrované systémy jízdenek a tarifů (integrace regionálních a přeshraničních multimodálních jízdenek bude poprvé testována a realizována),
• Implementace nejúčinnějších a nejinovativnějších nástrojů informačních a komunikačních technologií v oblasti informační mobility

Tyto výstupy budou vyvíjeny na nadnárodní úrovni jako společná řešení běžných problémů. Tento přístup bude uplatňován po celou dobu trvání projektu, aktivní účastí všech projektových partnerů ve všech pracovních balíčcích s využitím vypracovaných územních strategií a akčních plánů na místní, regionální a přeshraniční úrovni, čímž se kombinuje dopravní a územní rozvoj.

Plzeňský kraj je partnerem projektu CONNECT2CE.

Tento projekt byl podpořen z programu
Interreg STŘEDNÍ EVROPA,
který je podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Více informací najdete na: www.interreg-central.eu/connect2ce

Aktualizováno dne 01.12.2017 - 14:23