Jste zde

Pro města v kraji se připravuje projekt na sociální bydlení

Plzeňský kraj je partnerem nového projektu zaměřeného na sociální bydlení. Nese název Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji a realizuje jej od srpna 2016 Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci se čtyřmi obcemi v kraji. Cílem projektu je zpracovat modelová řešení sociálního bydlení pro zapojená města Rokycany, Klatovy, Dobřany a Nýrsko a zpracovat doporučení pro Plzeňský kraj v oblasti uspořádání sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na krajské úrovni. Konference ke zmíněnému projektu se uskutečnila na krajském úřadě v úterý 28. února 2017, za vedení Plzeňského kraje se zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

"Hlavní vizí sociálního bydlení je, aby důstojné bydlení bylo dostupné každému za rovných podmínek. Vychází se z principu, že zajištěné bydlení je základním předpokladem pro to, aby člověk mohl bez větších problémům fungovat," uvedl náměstek hejtmana Zdeněk Honz.

Sociální bydlení má pomoci zvýšit dostupnost bydlení pro všechny osoby, které jsou nyní bez domova nebo žijí v nejistých či nevyhovujících podmínkách. Dále pak zvýšit schopnost udržet si bydlení u těch občanů, kteří neumí například pracovat s rodinným rozpočtem nebo jim chybí jiné schopnosti pro udržení bydlení a hrozí jim proto jeho ztráta.

Sociální bydlení dle schválené koncepce rozeznává 3 formy bydlení. První formou je krizové bydlení v podobě azylových domů. Druhou formou jsou sociální byty s povinnou sociální prací pro občany s menšími schopnostmi samostatně bydlet a byt si udržet. A v neposlední řadě se jedná o dostupné byty v podobě v podstatě standardních bytů s finančně dostupným nájemným určené zejm. lidem s nízkými příjmy, jako jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, samoživitelé. O přidělení konkrétního bytu bude rozhodovat obec, která také musí zajistit dostatečný počet sociálních a dostupných bytů (a nemusí je přitom nutně všechny vlastnit). Byty budou určené pro občany obce nacházející se v bytové nouzi, kteří projeví zájem o podporu ze sociálního bydlení a splní zákonem stanovené podmínky. Obce na pořízení, provoz a správu bytů budou získávat finanční dotace.

Projekt Centra pro komunitní práci západní Čechy má za sebou úvodní fázi, ve které byly zpracovány podklady potřebné pro vytvoření modelových řešení pro jednotlivá města. Při mapování stávající situace v oblasti sociálního bydlení bylo zjištěno, že častým problémem je nedostatečná kapacita azylového bydlení, nedostatek obecních bytů či jejich nedostupnost, stejně jako nedostupnost soukromých nájemních bytů pro lidi s nižšími příjmy či pro lidi ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené. Následkem toho se celé rodiny či jednotlivci, byť by svoji situaci chtěli aktivně řešit, točí v kruhu azylových domů a ubytoven a nemohou se z tohoto kruhu vymanit.

Tyto a další zjištěné problémy budou dále projednávány v pracovních skupinách, které se k sociálnímu bydlení scházejí ve všech zapojených obcích. Zároveň bude vytvořena krajská odborná koalice k sociálnímu bydlení, v rámci které budou projednávány zkušenosti s modelovým řešením sociálního bydlení v zapojených městech a diskutována podoba sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na krajské úrovni.