Jste zde

Přidělená finanční dotace v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1285/17 ze dne 20. listopadu 2017 vyhlášení „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018", který byl zveřejněn dne 21. listopadu 2017, pro realizátory protidrogových projektů v Plzeňském kraji.

Žadatelem mohli být realizátoři protidrogových projektů, zejména ti, kteří mají platnou certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek uznávanou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a podali si na rok 2018 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území Plzeňského kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku. Žadatelem dotace mohl být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelem nemohl být subjekt, který má závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1781/18 ze dne 9. března 2018 odsouhlasila rozdělení dotací realizátorům protidrogových projektů v Plzeňském kraji a následně Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 616/18 ze dne 9. dubna 2018 schválilo přidělení těchto dotací. Program byl podpořen částkou 2 600 000 Kč.

Informaci o výši přidělené finanční dotace na jednotlivé projekty v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018“ naleznete v příloze.