Jste zde

Prezentace ze semináře pro příjemce OPVK

konaného v pondělí 19. 3. 2012 v budově Krajského úřadu v Plzni v rámci 3. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 1. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3.

Soubory odpřednášených prezentací naleznete v příloze.

Aktualizováno dne 24.03.2012 - 19:09