Jste zde

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji

V příloze článku naleznete prezentaci z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo dne 11. 3. 2019 na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Pracovní setkání bylo určeno pro příjemce dotace z dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj

Prezentace obsahuje informace o ukončené kontrole vyúčtování dotace za rok 2018, shrnutí pravidel a povinností souvisejících s přijetím dotace na rok 2019 a odpovědi na otázky řešené v průběhu pracovního setkání.

Aktualizováno dne 25.03.2019 - 11:42