Jste zde

Prezentace z mezinárodní konference v Plzni - 7. 6. 2017

Mezinárodní konferenci s názvem "Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích" pořádal v Plzni dne 7. června 2017 Plzeňský kraj a Federace dětských domovů ČR. V přílohách naleznete prezentace všech deseti přednášejících odborníků.

Program konference:

9.00 – 9.15 Zahájení konference – Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana PK pro oblast školství a cestovního ruchu a JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství mládeže a sportu PK

9.15 – 9.30      PhDr. Petr Vyhnánek, Metropolitní univerzita Praha

                        Školou bez bariér

9.30 – 9.45      PaedDr. Jana Koubová, předsedkyně FDD ČR:

                       Současnost ústavní výchovy v ČR

9.45 – 10.30 Doc. PhDr. Věra Vojtová Ph.D., Masarykova univerzita Brno

Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

MUDr. František Schneiberg, předseda České pediatrické společnosti

Dětská centra – moderní forma komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodiny

10.30 – 11.20 Herman Radler, president FICE International, Rakousko

                       Současná péče o mládež v Rakousku

11.20 – 11.50 Prof. Dr. Friedhelm Peters, vicepresident FICE, Německo

                       Péče o děti a mládež v Německu

11.50 – 12.10 Diskuze

12.10 – 12.45 Oběd

12.45 – 13.15 Ines Isasi de la Cruz, E. P. A. F. Španělsko

                      Podporující program náhradní rodinné péče v Bizkaisko Baskitské zemi

13.15 – 13.55 Rolf Widmer, prezident FICE, Švýcarsko

                       Profesní a sociální integrace dětí z DD

13.55 – 14.25 Doc. PhDr. Albín Škoviera Ph.D., Slovensko

Aktuální otázky a problémy náhradní výchovy v institucích a rodinách na Slovensku

14.25 – 14.45 Přestávka

14.45 – 15.15 John Diamond, Anglie

                       Systém péče o traumatizované děti v Anglii

15.15 – 16.00 Diskuze

Fotogalerie: