Jste zde

Přestavba objektu skladu SÚS PK v areálu střediska Stříbro

Slavnostní otevření přestavěného objektu skladu SÚS PK v areálu střediska Stříbro proběhlo za účasti náměstkyně hejtmana Zdeňky Liškové 16. června 2016.

Předmětem stavby byla demolice stávajícího objektu, který byl ve špatném stavebně-technickém stavu, přičemž zároveň nevyhovoval aktuálním potřebám SÚS PK. Po demolici následovala výstavba nové přízemní haly sloužící pro skladování náhradních dílů, ochranných pomůcek, olejů, barev, pneumatik a dopravních značek a dále pro parkování osobních automobilů.

V objektu jsou zároveň vybudovány kanceláře a zázemí pro pracovníky organizace, kteří budou zabezpečovat chod skladu. Přízemní hala je provedena jako ocelový jednolodní skelet tvořený sloupy, střešními nosníky, zavětrováním a ztužidly. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely s deklarovanou požární odolností upevněnými na ocelových paždících. Střešní plášť je rovněž tvořen sendvičovými panely s deklarovanou požární odolností na ocelových vaznicích.

Celkové náklady na realizaci byly 7,9 mil. korun, z toho příspěvek Plzeňského kraje byl 5 mil. korun a vlastní zdroje SÚS PK činily 2,9 mil. korun.

 
foto: (zleva)generální ředitel SÚS PK Pavel Panuška, náměstkyně hejtmana pro oblast investic, majetku a Centrálního nákupu Zdeňka Lišková a provozní náměstek ředitele pro TC Peter Grohol