Jste zde

Představitelé Plzeňského kraje vyjeli na Šumavu

Členové Rady Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Josefem Bernardem navštívili ve středu 19. června 2019 vybrané lokality Národního parku Šumava. Na závěr výjezdního zasedání rady byla na programu návštěva synagogy v Hartmanicích.

Průvodcem po lokalitách Národního parku Šumava byl jeho ředitel Pavel Hubený, který nejprve členy rady zavedl do lokality  Schwellgraben, odkud bylo patrné, jak se obnovuje les po gradaci kůrovce u nás a na německé straně. Ředitel parku radním objasnil způsoby, jakými se postupovalo a postupuje při zachování a ochraně lesů na Šumavě. Další cesta vedla k pramenům Vltavy a poté na Březník. Právě toto je lokalita výskytu chráněného tetřeva, v této souvislosti se diskutovalo také o otevření přechodu Modrý sloup.

               

Posledním navštíveným místem byla horská synagoga v Hartmanicích, na jejíž opravu poskytl kraj dotaci. Byla vystavěna roku 1881 na náklady hartmanicko-kundratické židovské obce. Po roce 2002 byla zahájena náročná rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2006. Horská synagoga je v soukromých rukou a na svůj provoz si nevydělá. Starosta Hartmanic ‎Pavel Valdman se bude snažit společně s hejtmanem Josefem Bernardem najít způsob, jak této ojedinělé památce pomoci.