Jste zde

Představitelé Plzeňského kraje diskutovali s podnikateli o podpoře podnikání v regionu

Ke společné diskusi, pořádané agenturou CzechInvest a Plzeňským krajem, se 22. října 2013 ve Vědeckotechnickém parku v Plzni na Borech sešli představitelé kraje v čele s hejtmanem Milanem Chovancem a zástupci z řad podnikatelské sféry. Smyslem setkání bylo hledat společně cesty, jak podpořit podnikání v regionu. Členové krajské rady představili aktivity směřující k podpoře podnikatelského prostředí v Plzeňském kraji, podnikatelé se podělili o svoje zkušenosti a problémy, na které narážejí. Ocenili by větší množství technicky vzdělaných absolventů, lepší infrastrukturu, ale třeba i více mateřských škol.

„Je nutné, aby vláda mluvila s tripartitou. Podnikatelé musejí být u toho, když se tvoří hospodářská politika tohoto státu," řekl v úvodu setkání hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

V první části dopoledne vystoupili zástupci Rady Plzeňského kraje. Náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a financí Václav Šlajs promluvil o negativním vlivu politické nestability na českou ekonomiku. Za rozhodující faktor, který bude rozhodovat o tom, jak si ČR v budoucnu povede, považuje Václav Šlajs vědu a výzkum. Kriticky se náměstek hejtmana vyjádřil o státní správě, která často podnikání spíše komplikuje než podporuje. „Zákon o veřejných zakázkách jde proti podstatě podnikání a je potřeba ho novelizovat," uvedl náměstek hejtmana.

„Podle studie Mastercard je Plzeňský kraj v socioekonomické úrovni na třetím místě ze všech krajů. Je to z velké části zásluha podnikatelů a univerzity, a je proto na místě vám poděkovat," řekl Václav Šlajs. „Budeme různými způsoby propagovat úspěšné podnikatele a firmy v našem kraji," slíbil náměstek hejtmana pro ekonomiku s tím, že práci, která přináší regionu a státu prospěch, je potřeba oceňovat. Připomněl také právě probíhající soutěž Cena hejtmana za společenskou zodpovědnost, která má ocenit zodpovědný přístup vůči zaměstnancům, zákazníkům, ale i k životnímu prostředí a regionu samotnému.

Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner se ve svém příspěvku věnoval tématu čerpání prostředků z EU. „Stát zaspal v přípravě nového plánovacího období a není jasné kolik prostředků a na co bude určeno,“ uvedl Ivo Grüner. V rámci plánovacího období 2014 – 2020 se podle něj první finanční prostředky budou čerpat nejdříve v polovině roku 2015. Ivo Grüner mluvil o potřebě propojení firem a výzkumu. „Chceme, aby finanční prostředky šly do propojení firem a výzkumných institucí, tam je budoucnost kraje i republiky," uvedl Ivo Grüner. Vyslovil také názor, že podporovat podnikatele by bylo snazší, kdyby firmy byly povinně členy hospodářské komory, tak jak je tomu například v sousedním Bavorsku. Během svého vystoupení seznámil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj zástupce firem také se situací ve věci převodu letiště Líně z majetku státu na Plzeňský kraj. „Bude-li v našich silách vám pomoci, jsme vám k dispozici a rádi vás podpoříme," slíbil v závěru Ivo Grüner. 

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014 – 2018 představil Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Řekl mimo jiné, že od roku 2008 rostou v Plzeňském kraji výdaje na výzkum a vývoj a že je potřeba zvýšit intenzitu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

O aktivitách kraje v oblasti školství, které směřují k podpoře technického vzdělávání, promluvil náměstek hejtmana Jiří Struček. Ten představil Komisi pro technické vzdělávání, kde jsou i zástupci hospodářských komor, firem a odborných škol. „Od vás, podnikatelů, chceme vědět, kolik jakých absolventů potřebujete, chceme s vámi spolupracovat na marketingu technických oborů, například pořádání besed pro žáky základních škol nebo exkurzí do podniků," přiblížila roli podnikatelů ředitelka regionální kanceláře pořádající agentury CzechInvest Kamila Malá.

Hejtman Milan Chovanec podnikatelům přiblížil plán vytvořit stipendijní systém určený na podporu technického vzdělávání. „Systém stipendijní podpory žáků byl po roce 1989 zničen naprosto zbytečně. Teď se k němu budeme složitě vracet," prohlásil hejtman Plzeňského kraje. Stipendijní fond, do něhož by prostředky dávaly kraj, obce a firmy, by sloužil jako zdroj finančních prostředků pro studenty, dále k popularizaci technického vzdělávání a k podpoře technického vybavení odborných učeben. „Není možné, aby se žáci učili na starých strojích, se kterými se pak v praxi už vůbec nesetkají,“ uvedl Milan Chovanec.   

Za podnikatele na setkání vystoupil Jan Voch, personální ředitel japonské firmy Daikin, která vyrábí tepelná čerpadla a klimatizace a zaměstnává asi 1000 lidí. Z pohledu společnosti Daikin by se měla zlepšit úroveň technického školství, pomohl by také jednodušší systém grantů, ale například i větší počet mateřských škol a prodloužení jejich provozní doby. 

Podle Romana Blažíčka, generálního ředitele společnosti Lasselsberger, zabývající se výrobou keramických obkladů a dlažeb, také podnikatelům vadí nedostatečná infrastruktura nebo složité postupy v administrativě. Pomohlo by například posílení spolupráce velkých firem s úřady různých stupňů.

„Máme velmi pozitivní ohlasy, podnikatelé oceňují možnost setkat se, sdělit si svoje zkušenosti a promluvit s představiteli kraje. I tak totiž mohou ovlivnit budoucnost svých firem," říká Kamila Malá, ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest. Ta plánuje podobná setkání, třeba úžeji zaměřená, organizovat častěji.