Jste zde

Předběžné tržní konzultace – technická specifikace vozidel

Informujeme Vás tímto, že Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), má v úmyslu zahájit zadávací řízení, jehož/jejichž předmětem bude zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě v Plzeňském kraji.

 

Za účelem získání relevantních informací od dodavatelů vozidel a ověření technické specifikace vozidel, aby odpovídala potřebám zadavatele a současně možnostem trhu, má zadavatel v úmyslu provést předběžné tržní konzultace v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel tímto odkazuje na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích.

 

Název zakázky:

Předběžné tržní konzultace - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

 

Nabídku podat do:

8. 3. 2018

Aktualizováno dne 28.02.2018 - 08:00