Jste zde

Předběžné tržní konzultace - finanční model

Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), si vás tímto dovoluje informovat, že má v úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou/é zakázku/y, jejímž/jejichž předmětem (dále jen „veřejná zakázka“) bude zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě v Plzeňském kraji (dále jen služby).

Za účelem získání relevantních informací od dodavatelů služeb, tj. dopravců, a ověření nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, má zadavatel v úmyslu provést předběžné tržní konzultace v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k účasti na předběžných tržních konzultacích.

 

Název zakázky:

Předběžné tržní konzultace - Finanční model pro veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

 

Nabídku podat do:

lhůta pro projevení zájmu 1. 6. 2018

Přílohy: