Jste zde

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále též JSDHO). Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“...

Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.

Účelem, na který mohou být peněžní prostředky z tohoto programu poskytnuty, jsou potřeby JSDHO. Finanční podpora tohoto programu však není určena na výchovné, preventivní, sportovní (včetně požárního sportu), spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany ani na výstavbu, opravu či vybavení požárních zbrojnic obcí nebo jiných staveb.

Tato pravidla se vztahují pouze na finanční podporu činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Plzeňského kraje. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na podporu tohoto dotačního programu je 11 400 000 Kč.

Tato pravidla se nevztahují na poskytování finančních prostředků na výdaje JSDHO z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím Plzeňského kraje.

Tato pravidla jsou závaznými podmínkami pro žadatele a příjemce finanční podpory.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému eDotace (odkaz: http://dotace.plzensky-kraj.cz/)