Jste zde

Pravidla k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

V souvislosti s povinností žadatelů předložit při podávání žádostí do výzev vyhlašovaných v rámci operačních programů, a to především Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu zaměstnanost pověřovací akt, vydaný v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, kterým bude žadatel pověřen výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1016/19 ze dne
11. 2. 2019 nová pravidla k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Nová pravidla jsou přílohou tohoto článku.  

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Jílková, 377 195 192, hana.jilkova.plzensky-kraj.cz