Jste zde

Pracovníci v sociálních službách převzali ocenění

Za vynikající práci v úterý 29. května na krajském úřadě poděkovali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a jeho náměstek Zdeněk Honz vybraným pracovníkům v sociálních službách organizací zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 24 pracovníků z oblasti sociálních služeb a jeden ředitel zařízení.

"Práce v oblasti sociálních služeb je velmi náročná, a to jak fyzicky tak i po psychické stránce. Lidé si často neumějí představit, co péče o klienty domovů obnáší, jak náročná je práce v přímé péči, ale i zázemí a administrativě. Proto jsem velmi rád, že alespoň touto cestou můžeme  symbolicky poděkovat právě těmto lidem," uvedl hejtman Josef Bernard.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb. Plzeňský kraj zřizuje celkem 12 organizací v oblasti sociálních služeb.

Všechny navržené pracovnice a pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců v dané organizaci. Jsou ceněni pro svůj chápavý a lidský přístup, obětavost, individuální přístup ke klientům, pracovitost, spolehlivost a svou velikou profesionalitu, odbornost ve své funkci.

Fotogalerie

       

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCI

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Paní Jana Matulová nastoupila do domova v roce 2007 jako vychovatelka. Již od počátku má citlivý přístup k uživatelům služeb, je velmi empatická a obětavá. Od roku 2014 je vedoucí sociálně – aktivizačního úseku. Spolehlivě řídí kolektiv 27 zaměstnanců v přímé péči, zodpovídá za práci aktivizačních pracovníků. Pro každého má slůvko povzbuzení, je vstřícná a přátelská.

Paní Hana Svejkovská pracuje v domově od roku 2004, zastávala kumulovanou funkci vrátné, pokladní domova, technika BZOP a PO, zástupce mzdové účetní. Od října 2017 je mzdová účetní a personalistka. Ke své práci přistupuje velmi zodpovědně, je pečlivá a ochotná vždy pomoci. Svou vstřícností pomoci je mezi zaměstnanci domova oblíbená.

Centrum sociálních služeb Domažlice

Paní Libuše Vašeková pracuje v domově od roku 1999 jako všeobecná sestra. Je vstřícná, komunikativní, empatická. Vždy se snaží být nápomocná potřebným. Je pracovitá, spolehlivá, přátelská, vyjde ostatním vstříc i při mimopracovních problémech.   Získala si srdce nejen klientů, ale i  kolektivu zaměstnanců. Do zařízení přináší milé slovo, úsměv a dobrou náladu.

Paní Marcela Mokrá pracuje v Domově od roku 2011. Je pečlivá, spolehlivá a pracovitá. Své úkoly plní zodpovědně, a to i nad rámec svých povinností. Svým přístupem ochotou a pozitivní energií si dokáže získat velkou důvěru  klientů i spolupracovníků.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Pan Zdeněk Tuka je zaměstnán v domově již 12 let jako vedoucí kuchyně. Svým svědomitým přístupem a organizací práce vybudoval kolektiv zaměstnanců, jejichž prvořadým úkolem je spokojený strávník z řad uživatelů sociální služby i zaměstnanců. Vždy se snaží vyjít vstříc potřebám i přáním ostatních s ohledem na možnosti organizace a zásady zdravého stravování.

Paní Gabriela Růžičková pracuje v sociálním úseku domova již 10 let. Její pracovní výsledky jsou dlouhodobě stabilní a výborné. Je ochotná, flexibilní, kamarádská a empatická ke klientům i ostatním zaměstnancům. Je vždy připravena pomoci, efektivně plní zadané úkoly. Do práce kolektivu vnáší novou inspiraci a poznatky. Její celkové jednání a chování vede k soudržnosti týmu.

Domov seniorů Kdyně

Paní Martina Schneiderová, DiS., pracuje v Domě seniorů Kdyně od roku 2004 jako zdravotní sestra, od roku 2005 jako zástup vedoucích sester a terapie.

Má výborný přístup k obyvatelům Domova, a to jak lidský, tak profesní. V posledních dvou letech se aktivně podílí na práci paliativního týmu v Domově, je nositelem myšlenky co nejvíce podporovat paliativní péči nejen v domově, ale celkově v sociálních službách. Vzdělává se i samostudiem a dokáže dát podporu rodinám obyvatelů v terminálním stádiu. Zároveň dokáže být aktivní podporou i pro svoje kolegyně. Paní Schneiderová má sociální cítění a srdce na správném místě. Je to oblíbená sestřička i kolegyně.

Dům sociální péče Kralovice

Pan Pavel Kos absolvoval obor sociální péče na  Střední škole v Kralovicích a pracuje v domově dva roky na pozici pracovník v sociálních službách pro přímou obslužnou péči. Pracuje svědomitě i nad rámec svých povinností, klientům věnuje mimořádnou péči, aktivně spolupracuje v týmu a v době volna se ochotně účastní akcí zařízení. Kdykoli je ochoten pomoci.

Domov sociálních služeb Liblín

Paní  Jiřina Petříková pracuje v domově od roku 1980, tedy 38 let, jako kuchařka. Svoji práci bere jako poslání, úkoly plní zodpovědně a samostatně. Je pracovitá, spolehlivá, nekonfliktní a přátelská. Celý svůj aktivní život dělí mezi svoji oblíbenou práci a rodinu.

Pan Petr Vondrák pracuje v domově od roku 2014 jako pracovník sociálního úseku – výchovná nepedagogická činnost. V letech 1999 – 2000 vykonával v domově náhradní vojenskou službu a po 14 letech se vrátil zpět. Je velmi zodpovědný a pracovitý. Hlavní náplní jeho práce je údržba venkovních prostor domova v rámci pracovní terapie s uživateli domova. Jeho překrásně udržovaná zahrádka je chloubou celého zařízení.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Pan Stanislav Kolda, je vedoucím provozního oddělení. V domově pracuje již téměř 20 let. Po celou dobu zabezpečuje technické a provozní záležitosti zařízení, zejména se vzorně stará o vozový park. Je velmi pracovitý, dokáže si se vším poradit. Svou práci vykonává svědomitě a zodpovědně. Nejlépe si odpočine při řízení vozidla.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Paní Šárka Dobiášová pracuje v domově jako pracovník v sociálních službách – na úseku přímé obslužné péče od roku 1998. Je svědomitá, spolehlivá, empatická, ochotná vždy zastoupit své kolegyně i na jiných odděleních. Poctivě se vzdělává a o nové poznatky se ochotně dělí s kolegyněmi. Vždy se pečlivě věnuje nově příchozím pracovníkům oddělení. K uživatelům přistupuje individuálně, v praxi realizuje získané poznatky a věnuje se také poctivě aktivizačním činnostem na svém oddělení.

Paní Jana Strobachová, pracuje v domově jako účetní od května 2012.  Její hlavní pracovní náplní je vedení salda dodavatelů a evidence majetku, které patří k nejnáročnějším složkám účetní agendy v Domově. Je spolehlivá, aktivně udržuje svoji odbornost, k řešení úkolů vždy přistupuje aktivně, samostatně spolehlivě.  V kolektivu je vysoce oblíbená pro svoji obětavost a smysl pro humor.

Paní Vladimíra Šmolíková, pracuje v Domově od roku 1992 na pozici kuchařka. Má mnoholeté pracovní zkušenosti. Neustále se vzdělává v oblasti gastronomie. Do praxe ochotně zavádí nové pracovní postupy a metody. Práci si dovede dobře zorganizovat. Od roku 2016 je pověřena zástupem vedoucí stravovacího oddělení. Je velmi přístupná ke stravovacím návykům uživatelů Domova. V kolektivu je oblíbená a její práce je metodická.

Centrum sociální služeb Stod

Pan Vladimír Martinovský v domově od roku 2001, v současnosti pracuje jako pracovník v sociálních službách ve službě DOZP v domácnostech Holýšov. Je spolehlivý, obětavý, klientům vždy k dispozici. Významnou mírou se také podílí na zabezpečování a realizaci sportovních aktivit klientů Centra.

Pan Jiří Tichý v domově pracuje od roku 2006 jako pracovník v sociálních službách ve službě chráněné bydlení. Svým empatickým přístupem, laskavostí a nadhledem přispívá k rozvoji kompetencí klientů v chráněném bydlení.

Paní Jaroslava Jindřichová pracuje v CSS Stod od roku 1990 jako pracovník v sociálních službách se zaměřením na pracovní rehabilitaci. Je dobrou duší výtvarných a keramických dílen centra. Je optimistická, veselá a plná energie. Podílí se na zabezpečování výstav a prodejních akcí výrobků klientů CSS Stod.

Centrum sociálních služeb Tachov

Pan Petr Thűrmer, pracuje v domově v Kurojedech od roku 2007. Pracoval jako řidič, topič, údržbář a poté jako pracovník v sociálních službách. Je velice ochotný a vstřícný. U klientů a ostatních zaměstnanců je velmi oblíbený. Jeho silnou stránkou jsou výborné organizační schopnosti, spolehlivost a zajištění kvalitní péče o klienty. Aktivně se podílí na přípravě a průběhu kulturních akcí v domově. Je slušný, empatický, pomáhá nad rámec svých pracovních povinností. Z jeho chování je patrné, že své zaměstnání chápe jako poslání.

Pan Ludvík Vaska, pracuje v domově Panorama jako údržbář. Je spolehlivý, svědomitý a velmi ochotný s pozitivním přístupem k práci. Aktivně se zapojuje při různých společenských akcích. Má vlídný přístup ke kolegům a klientům domova. Je vždy připravený pomoci.

Paní Kozáková Ivana pracuje jako všeobecná sestra v Domově Panenská od jeho uvedení do provozu v roce 1998. Je spolehlivá, pracovitá, ochotná, umí naslouchat. Díky tomu se stala důvěrnicí pro mnohé klienty, kteří se jí svěřují. Přichází často s nápady k různým vylepšením, je ochotná vždy pomoci a 

to pokaždé s úsměvem. Je neodmyslitelnou součástí pracovního týmu.

Domov pro seniory Vlčice

Paní Jana Žežulková patří mezi první zaměstnance Domova. Nastoupila v roce 1994 jako zdravotní sestra. Je spolehlivá a loajální k  zařízení. Svoji práci vykonává svědomitě, ve vztahu ke klientům se chová vlídně a empaticky, proto je oblíbená nejen u klientů, ale i spolupracovníků. Svoje zkušenosti ochotně předává služebně mladším kolegyním, tím se podílí na bezproblémovém chodu zdravotního úseku a přímé obslužné péče.

Paní Hana Štepanová také patří mezi dlouholeté zaměstnance Domova, pracuje zde již 24 let. Je třeba ocenit její profesionální jednání, empatii a kolegialitu. U klientů je oblíbená pro svoji laskavost, svědomitost a trpělivost. Patří mezi kolegyně, na které se Domov může kdykoliv spolehnout, podílí se na bezproblémovém chodu zdravotního úseku a přímé obslužné péče.

Domov klidného stáří v Žinkovech

Paní Milena Míčková, pracuje v Domově od roku 2014 jako pracovník v sociálních službách na pozici vedoucí směny přímé obslužné péče. Má vstřícný a empatický přístup ke klientům, velmi dobře si plní svoje pracovní povinnosti. Motivuje ostatní vlastním příkladem, je týmový hráč. Podporuje nové projekty s cílem zkvalitnění péče o klienty, má zájem o odborný růst a další profesní vzdělávání.

Paní Andrea Loudová, pracuje v Domově od roku 2011 ve stravovacím úseku. Nejdříve pracovala jako pomocná kuchařka, v současné době je vedoucí kuchařka, zástupce šéfa kuchyně. Má velký zájem o nové trendy vaření, zajímá se o různé typy diet a úpravu stravy pro seniory. Je ochotná, obětavá a svým kolegům je připravená vždy pomoci. Má zajímavý koníček. Ve volném čase se věnuje závodům na traktoru domácí výroby a své rodině.

DOZP Milíře, příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Pan Karel Račák, pracuje v sociálních službách od roku 1992. Po šesti letech se stal ředitelem organizace DOZP Milíře. Má velmi dobré řídící a organizační schopnosti. Při jednání je zásadový, má zájem nejen na udržení standardů domova, ale i na jejich dalším rozvoji.

Svůj tým zaměstnanců neustále motivuje k lepší péči o klienty. Čistota a pořádek je běžnou a nedílnou součástí každodenního chodu domova. Příspěvková organizace spolupracuje také díky němu se širokým spektrem institucí v regionu i v rámci celé České republiky. Společenské akce uskutečňované zaměstnanci a klienty mají vždy vysokou úroveň.

Pan Karel Račák oslavil před několika měsíci významné životní jubileum.

 

 

Aktualizováno dne 30.05.2018 - 12:36