Jste zde

Pracovníci dětských domovů přebrali ocenění za svou práci

Za profesionální práci  ve středu 19. dubna 2017 poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard na krajském úřadě vybraným pracovníkům dětských domovů, které zřizuje Plzeňský kraj. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 14 zaměstnanců krajských zařízení.

"Plzeňský kraj má systémovou péči v dětských domovech na vysoké úrovni, proto i nadále chceme pokračovat v podpoře těchto zařízení. Při svých návštěvách jsem se přesvědčil, že o děti je v našich domovech velice dobře postaráno. A proto bychom rádi alespoň touto cestou symbolicky poděkovali pracovníkům domovů, kteří mají mnohdy svou práci jako poslání a dávají do ní srdce," uvedl hejtman Josef Bernard. Společně s ním přišla pracovníkům organizací Plzeňského kraje poděkovat a předat symbolické dary také náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Fotogalerie

     

Ocenění pracovníci

Dětský domov Horšovský Týn

Jiřina Tomanová

V domově pracuje od roku 1975 jako vychovatelka. Svou prací se jako pomyslná „teta“ zapsala do života stovek dětí, které prožily část svého dětství právě v tachovském domově, a právě „teta“ Jiřina se podílela na jejich přípravě do budoucího života. Ocenění si zaslouží i v souvislosti s odchodem na zasloužený odpočinek.

Bc. Ivana Vojtová

Pracuje v domově od roku 2004 jako účetní. Dlouhodobě odvádí špičkovou práci na ekonomickém úseku, má vysoce profesionální přístup k plnění svých pracovních povinností, za což si zaslouží ocenění.

Dětský domov Kašperské Hory

Jana Tomanová

V domově pracuje od roku 1982, po celou dobu jako sociální pracovnice. Je velmi svědomitá, děti k ní mají velkou důvěru. Obracejí se na ni se svými radostmi i starostmi a ona je vždy ochotně vyslechne a  pomůže. Často pomáhá i těm, kteří brány domova již opustili. Už řadu let připravuje program například vánoční besídky. Pro svou srdečnou povahu a smysl pro humor je oblíbená i v kolektivu, svou práci v dětském domově vnímá spíše jako poslání a vykonává ji především srdcem.

Drahoslava Kadlecová

V domově v Sušici pracuje od roku 1979. V roce 1991 zkusila jinou práci, ale ani ne po roce se jí po domově zastesklo a vrátila se. V loňském roce odešla do důchodu, ale opět se jí zastesklo po dětech i domově a vrátila se jako asistentka k malým dětem, nyní zastupuje dlouhodobě nemocného kolegu jako vychovatelka. Paní Kadlecová se zapsala do života stovkám dětí, mnohé z nich už jsou nejen dospělí, ale dokonce i babičky či dědečkové. Založili vlastní funkční rodiny, svým dětem dali lásku i jistotu do života tak, jako jim totéž dala „teta Dáša“. Dodnes jí volají, když potřebují poradit, jsou smutní nebo šťastní. A stejně jako pro děti je „teta Dáša“ zde i pro kolegy, kteří si bez ní, jejího humoru, elánu a dobré nálady neumí domov představit.

Dětský domov Nepomuk

Eliška Vasková

V domově pracuje od roku 2003, začínala jako asistentka pedagoga, nyní pracuje jako vychovatelka. Prošla všemi pěti rodinnými skupinami v domově, nyní již několik let působí jako kmenová vychovatelka rodinné skupiny Oselce. Zajišťuje zde dopravu dětí k lékaři i na veškeré aktivity dětí. Své svěřence připravuje na různé soutěže, například v soutěži BESIP její svěřenci skončili na 1. a 2. místě mezi domovy z celé ČR i s mezinárodní účastí. Je spolehlivá, pilná, pracovitá, dbá na sebevzdělávání. I s dětmi, které domov již opustily, udržuje kontakt a pomáhá jim v každodenním životě. Dětem dává nejen lásku a péči, ale vede je ke vzdělávání a vychování.

Galina Giblová

Do ČR se přistěhovala z Kazachstánu, kde pracovala jako učitelka matematiky. Její začátky u nás nebyly jednoduché, přesto, že úspěšně složila zkoušku z českého jazyka, musela několik let pracovat v dělnické profesi. V domově pracuje od roku 2003 jako kmenová vychovatelka rodinné skupiny Oselce. Dostudovala si speciální pedagogiku na univerzitě v Plzni. Dbá na vzdělávání dětí a doučuje i děti z ostatních skupin, ve výchově je důsledná a náročná. Svou práci nikdy neošidí a je proto dobrým příkladem nejen dětem, ale i svým kolegům.

Dětský domov Čtyřlístek, Planá

Věra Chodová

Pracuje jako vychovatelka v rodinné skupině pro těhotné dívky a nezletilé matky s dětmi a je polovinou úspěšného dua právě v této skupině.  Péčí paní Chodové a její kolegyně prošlo již 28 dívek a dětí. Tyto dívky zůstávají obvykle v domově do 18 let nebo do skončení přípravy na budoucí povolání. Profesí paní Chodové není jen vychovatelka, musí zastat také práci zdravotní sestry – porodní asistentky, což je její původní profese. Kromě toho musí zvládat také školní přípravu děvčat a především je připravit na jejich novou roli – roli maminky. To, že svou práci dělá dobře, je patrné z poměrně vysoké úspěšnosti při začleňování matek do společnosti, kdy 90 % dětí odchází z dětského domova se svými matkami.

Alena Matoušková

Je druhou polovinou úspěšné vychovatelské dvojice v rodinné skupině pro těhotné dívky a nezletilé matky s dětmi. Také paní Matoušková je původní profesí porodní asistentka. Její náplní práce je stejně jako u kolegyně školní příprava děvčat a příprava na jejich maminkovskou roli. Společně s kolegyní Chodovou zvládají svou práci profesionálně a již zmíněná vysoká úspěšnost při začleňování mladých matek do společnosti svědčí o tom, že právě Alena Matoušková je tou správnou vychovatelkou, která se s kolegyní skvěle doplňuje.

Dětský domov DOMINO, Plzeň

Alena Pavlíková

V domově působí jako vychovatelka od roku 1995, byla u zrodu samostatně žijících skupin rodinného typu, které vznikaly při dětském domově. Podílela se na počáteční organizaci a tvořila koncepci práce na odloučeném pracovišti, kde působí dodnes. Má velmi pozitivní vztah k dětem, svým pedagogickým i lidským přístupem často ovlivnila životy mnoha dětí a dala jim ten správný směr nejen ve vzdělávání, ale i na životní cestě.

Jana Petrovičová

V domově pracuje od roku 1998. Její největší aktivitou, zálibou i koníčkem je vedení pěveckého sboru při dětském domově. Dlouhá léta pravidelně připravuje děti na soutěže, koncerty a významné akce, na kterých se pak prezentují vždy s velkým úspěchem a obdivem. Mezi kolegy i dětmi je oblíbená pro svůj empatický i lidský přístup k dětem, obětavost a vstřícnost. Má úžasnou schopnost šířit kolem sebe pohodovou a klidnou atmosféru, díky níž si s dětmi umí vytvořit pevný vztah.

Dětský domov Staňkov

Bc. Vlasta Nová

V domově působí od roku 1996, podílela se na vzniku nové rodinné buňky, dnes 5. rodinné skupiny, na odloučeném pracovišti v Horšovském Týně. Náplní její práce je poskytování kompletní péče o děti, stravování, příprava do školy, oblékání a smysluplné trávení volného času. Snaží se dětem nahradit rodiče a je pro mnohé maminkou či babičkou. Je velmi pracovitá, svědomitá, zodpovědná a plná porozumění k dětské psychice. V týmu je respektovanou a oblíbenou kolegyní, která si pilně doplňuje vzdělání.

Zdeňka Konopíková

V domově pracuje jako kuchařka od roku 1989. Je spolehlivá, pracovitá a ochotná vykonávat činnost i nad rámec svých povinností. Stará se o dodržování pestrosti jídelníčku dle zásad zdravého stravování, ale nikdy nezapomene potěšit mlsné jazýčky malých i velkých strávníků. Díky svému milému a obětavému přístupu je oblíbenou „tetou“ u dětí, stejně tak je oblíbenou kolegyní.

Dětský domov Tachov

Lenka Lipchavská

V domově pracuje jako mzdová účetní a personalistka, ale dokáže v případě nutnosti zastoupit denní vychovatele či noční asistenty. Není výjimkou, že ji zastihnete v domově i mimo pracovní dobu, a to bez nároku na finanční ohodnocení. Svou práci vychovává pečlivě a bez chyb, je hnacím motorem a srdcem domova. Bez ní si jen málokdo dovede tachovský domov představit.

Dětský domov Trnová

Milena Tirbová

V domově pracuje bez mála 30 let. Za celou dobu svého působení vykonávala několik činností v různých pracovních pozicích. Každá činnost byla v úzkém kontaktu s dětmi. Nikdy jí nebylo zatěžko doprovázet děti na jejich akce i v době svého osobního volna. Ke každému dítěti si našla svoji cestičku, děti ji mají rády a vzpomínají na ni i po odchodu z dětského domova.  Pro svoji velkorysou povahu a ochotu vždy pomoci druhým je velmi oblíbená nejen u dětí, ale i u zaměstnanců, pro které má vždy pochopení. V současné době zastává funkci vedoucí provozně technického provozu. I přes administrativní zátěž, vyžadovanou současnou pozicí, si najde chvilku pro čas strávený s dětmi.

Aktualizováno dne 25.04.2017 - 07:33