Jste zde

Pracovní seminář o zpřístupňování dopravy osobám se zdravotním postižením v Plzeňském kraji - pozvánka

Pracovní seminář o zpřístupňování dopravy osobám se zdravotním postižením v Plzeňském kraji

Termín:  29. 11. 2018 od 14:00 do 16:30 hodin

Kde:  Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
         zasedací místnost č. 326 (3. patro)

Tématické okruhy:
   - Zdravotně postižení v systému veřejné dopravy - společnost POVED
   - Železniční doprava, železniční stanice
   - Autobusová doprava
   - MHD
   - Doprava na objednávku