Jste zde

Poškozování lesních porostů v Plzeňském kraji kůrovcem bylo předmětem zasedání na krajském úřadě

Na půdě Krajského úřadu Plzeňského kraje se v úterý 10. července 2018 sešli zástupci vlastníků lesa, státní správy lesů a dalších zainteresovaných subjektů, aby společně jednali o poškozování lesních porostů působených lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Plzeňský kraj zastupovala radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová společně se zástupci odboru životního prostředí.

V loňském roce došlo v lesích v Plzeňském kraji k výraznému nárůstu poškození lesních porostů tímto škůdcem. Výše kůrovcových těžeb dosáhla ke konci roku téměř 0,5 mil. m3. Ani letošní vývoj zatím nedává předpoklad zlepšení tohoto stavu, když ke konci května bylo vytěženo již 120 000 m3 kůrovcem napadeného dříví.  Nepříznivou situaci, kromě klimatických podmínek, komplikují zejména nedostatek pracovníků a odbytových možností pro vytěžené dříví. Zúčastněné strany po seznámení s aktuálním stavem diskutovaly možnosti řešení této nepříznivé situace, zejména v oblasti asanace kůrovcového dříví a její možné podpory, náhradních ploch pro uskladnění vytěženého dříví a jeho dopravy.