Jste zde

Posílejte nominace na Cenu hejtmana za záchranu života 2017

Každoročně vyhlašuje Plzeňský kraj Cenu hejtmana za záchranu života. Obyvatelé Plzeňského kraje mohou do 10. února 2018 zasílat na krajský úřad své nominace za rok 2017.

Nominace na Cenu hejtmana Plzeňského kraje 2017 za záchranu života lze zasílat na vyplněném kuponu otištěném v  lednovém čísle měsíčníku Plzeňský kraj nebo který najdete zde v příloze na adresu

Plzeňský kraj
Cena hejtmana
Škroupova 18
306 13 Plzeň

nebo emailem na

          cenahejtmana@plzensky-kraj.cz

do 10. února 2018. V nominaci je kromě popisu výjimečného činu třeba uvést kontakt – jméno, příjmení, adresu, telefon, popř. email na nominovaného i na navrhujícího.

Z došlých nominací budou vybráni ti, kteří na území Plzeňského kraje neváhali poskytnout první pomoc a přivolat záchranku a tím přispěli k záchraně lidského života.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje 2017 předá hejtman Josef Bernard na krajském úřadu v březnu.


Na základě došlých nominací, které posílali obyvatelé Plzeňského kraje za rok 2016, převzali bronzovou pamětní medaili a šek v hodnotě 10 tisíc korun Martin Kotýk, Lenka Kodýtková, Magdalena Rogozov, Michael Novák a Filip Viduna.


Hejtman předal Ceny hejtmana za záchranu života 2016