Jste zde

Politici a veřejnost zavzpomínali na T. G. Masaryka

Každoroční slavnostní shromáždění se i letos, kdy si připomínáme 100 let od vzniku republiky, uskutečnilo u Památníku národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka v Plzni. Za Plzeňský kraj se setkání 28. října 2018 zúčastnil hejtman Josef Bernard, náměstek Pavel Čížek a radní Radka Trylčová.

V úvodu slavnostního shromáždění složili slavnostní slib noví členové Městské policie Plzeň. Po zaznění státní hymny ČR následovaly proslovy řečníků. Hejtman ve svém projevu zmínil významné mezníky v naší historii za uplynulých sto let, upozornil na hrůzy války a varoval před nedoceňováním hodnot a svobod, které nám dává demokracie. Na závěr vzpomněl také na T. G. Masaryka a jeho odkaz.

Poté následovalo předání ocenění náčelníka Generálního štábu Armády ČR a udělení Pamětních medailí Krajského vojenského velitelství Plzeň. Pamětní medaili obdržel mimo jiné také hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Vzpomínkový akt byl zakončen položením věnců u sochy Tomáše Garrigue Masaryka.

Fotogalerie: