Jste zde

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí předloženou ve 44. výzvě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kterou 28. února 2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a získal dotaci dosahující maximální výše 95.938.495,63 Kč.

Cílem projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Realizace jmenovaného individuálního projektu spadá do období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015.

ilustrační foto

Projekt počítá se zapojením 18 středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 8 středních a 70 základních škol v plzeňském regionu. Na každou střední školu budou napojeny nejméně čtyři základní školy.

Cílovou skupinou jsou žáci středních a základních škol. Dále pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Projekt určený středním školám umožní zařídit a zmodernizovat školy odpovídajícím vybavením a přístroji (učebny chemie, fyziky, biologie a praktického vzdělávání). Bude zajištěna spolupráce škol se zaměstnavateli, kteří se budou přímo podílet na výuce, a přinesou tak žákům nejnovější poznatky z jednotlivých oborů. Odborníci z praxe se zapojí přímo do výuky technických a přírodovědných předmětů.

ilustrační foto

V rámci projektu budou také realizovány celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků středních i základních škol.

Pro středoškoláky bude hlavní motivací vytvoření příjemného a inspirujícího prostředí ve škole, které jim zajímavým a poutavým způsobem dokáže zprostředkovat znalosti a dovednosti, naučí je rozvíjet tvořivost, pracovat s informacemi, novými technologiemi, řešit problémy a obohatí výuku např. o nový obsah nebo formy.

Novým moderním vybavením a metodami práce projekt přispěje ke zmenšení panujícího rozporu mezi rostoucím významem přírodovědných oborů pro současnou společnost a naopak klesajícím zájmem o studium těchto oborů. Žáci středních škol prostřednictvím kvalitní praktické výuky technického a přírodovědného vzdělávání získají větší kompetence a tím i lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Žáci základních škol budou motivováni možností provádění experimentálních měření a praktických cvičení, které na své ZŠ nemohou realizovat. Budou navštěvovat školu vyššího stupně, setkávat se s vrstevníky i žáky škol středních, a poznají tak základy nových profesí.

Pedagogičtí pracovníci budou moci díky projektu rozvíjet své znalosti a dovednosti, seznamovat se s novými poznatky a postupy, inovovat vzdělávání ve své organizaci podle svých potřeb a potřeb žáků, a tak vzdělávání zkvalitnit. Projekt v řadě aktivit podporuje rozvoj komunity pedagogů Plzeňského kraje, ať již spoluprací s kolegy ze středních nebo základních škol.

Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku biologie, chemie, fyziky i praktického vzdělávání, kdy je cílem větší podíl praktické a názorné výuky oproti pouhé výuce teoretické, a také získání praktických kompetencí při manipulaci s moderním přístrojovým vybavením.

Součástí projektu bude také tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na středních školách.

ilustrační foto

Aktualizováno dne 07.10.2013 - 16:35