Jste zde

Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 2016

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 4363/16 ze dne 25. 1. 2016 schválila vyhlášení dotačního programu s názvem „Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 2016“ včetně pravidel pro žadatele a příjemce dotace z tohoto dotačního titulu.

Bližší informace jsou zveřejněny na Specializovaném portálu pro krizové řízení:

http://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podpora-pece-o-valecne-hroby-na-uzemi-plzenskeho-kraje-v-roce-2016