Jste zde

Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019

Rada Plzeňského kraje schválila 24. června 2019 vyhlášení dotačního programu "Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019" a pravidla pro žadatele a příjemce dotace z tohoto dotačního programu.

Cílem programu je zachovat a zvýšit dostupnost primární ambulantní zdravotní péče v malých obcích (do 7 500 obyvatel) na území Plzeňského kraje. Chceme pomoci tam, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že přestane být poskytována zcela. Program by měl podpořit obce, které se snaží získat nové lékaře, nebo udržet ty stávají. Dotaci obci poskytneme na zajištění prostor pro ordinaci, ubytování lékaře či vybavení ordinace lékaře," uvedla členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.

Celková částka na poskytnutí dotací činí 3 miliony korun. Výše dotace v rámci dotačního titulu může být poskytnuta maximálně do 50 % předpokládaných celkových nákladů projektu, maximálně však do výše 500.000 Kč.

Dotační program bude zveřejněn prostřednictvím webových stránek Plzeňského kraje dne 25. června 2019. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 26. července 2019 do 6. srpna 2019.

Aktualizováno dne 24.06.2019 - 16:16