Jste zde

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016 - vyhlášení dotačního titulu

Rada Plzeňského kraje vyhlásila svým usnesením č. 4193/15 ze dne 14. 12. 2015 dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016.
Cílem tohoto dotačního titulu (DT) je posílení rozvoje malých či středních a velkých podniků působících v Plzeňském kraji, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Podporovanou aktivitou je nákup služeb od výzkumné organizace z Plzeňského kraje, které žadatel potřebuje pro své rozvojové aktivity.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky (prostřednictvím systému pro dotační řízení eDotace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/) i v listinné podobě a to v termínu od 18.1. 2016 do 14.3. 2016 dle podmínek stanovených Pravidly DT.

Výše dotace:
- u malého či středního podniku může být výše dotace max. 75% ze způsobilých výdajů, nejvýše 150.000,- Kč
-
u velkého podniku může být výše dotace max. 40% ze způsobilých výdajů, nejvýše 150.000,- Kč.

Další informace o DT (specifikace možného žadatele, vymezení způsobilých výdajů, způsob zpracování Žádosti o dotaci aj.) naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace z DT Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016, která jsou k dispozici v přílohách tohoto článku.
V příloze naleznete k využití také Schéma 10 základních aktivit v rámci tohoto DT.

Kontaktními osobami administrátora DT jsou referentky Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje:
Bc. Petra Hessová (tel. 377195695; e-mail: petra.hessova@plzensky-kraj.cz)
a
Ing. Michaela Černá (tel. 377195305; e-mail: michaela.cerna@plzensky-kraj.cz).
Konzultace k žádostem o dotaci budou podávány do 16.12. 2015 (16.12. 2015 do 11 hodin) a od 4.1. 2016 do 14.3. 2016 (14.3. 2016 do 17 hodin).