Jste zde

Plzeňský kraj na "Kotlíkových dotacích" rozdělí příští rok 162 milionů korun

Plzeňský kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí nabízí občanům možnost získat štědrou dotaci z fondů EU na výměnu starého neekologického kotle za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. V první výzvě dotačního programu Plzeňský kraj rozdělí částku 162 milionů korun z celkových 231 milionů korun. Za období dvou let by tedy mělo být vyměněno cca 1 540 starých kotlů. Podávání žádostí přes elektronický systém eDotace začíná 20. ledna 2016.

Na nový zdroj mohou lidé získat státní příspěvek od 70 do 85 % podle typu nově pořízeného kotle a podle toho, zda nový zdroj bude instalován v oblasti se zhoršeným ovzduším. Celkem se tak dotace může vyšplhat až na 127 500 Kč z celkové částky stanovené na maximálně 150 000 Kč.

Dotaci mohou získat majitelé domů, jejichž obydlí, kde bude nový zdroj instalován, splňuje požadavky na energetickou náročnost třídy C. V ostatních případech bude nutné provést současně s výměnou kotle alespoň jedno tzv. mikroenergetické opatření v hodnotě do částky 20 tisíc Kč, vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, anebo mohou žadatelé o kotel současně požádat Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na zateplení z programu Nová zelená úsporám, které jim zajistí podmínky pro výměnu kotle. Na mikroenergetické opatření je rovněž možné čerpat dotaci.


Tisková konference k zahájení projektu "Kotlíkové dotace".

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tisíc Kč, včetně nákladů na tzv. mikroenergetická opatření.

„Jsem hrdý na to, že se nám v Evropské unii letos na jaře podařilo získat 9 miliard korun z evropských fondů, které budou mít možnost úplně poprvé využít přímo občané, a to na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Evropské prostředky Ministerstvo životního prostředí převede na krajské úřady, kam si pro dotace na nové kotle budou chodit přímo občané,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

„Pokud tedy chcete zlepšit stav ovzduší ve své obci a  kraji a k tomu navíc do budoucna šetřit až 6 000 korun ročně na samotném vytápění, máte jedinečnou šanci právě teď. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím získáte na webových stránkách Plzeňského kraje, kde ve spodní liště na hlavní stránce najdete přímo odkaz na kotlíkové dotace,“ vyzývá radní Václav Štekl.

Na webových stránkách je také uvedeno telefonní číslo, kam zavolat pro radu. Zde kvalifikovaní úředníci poskytnou přesné informace o systému rozdělování dotací, o tom, kdy začne krajský úřad přijímat a zpracovávat žádosti o kotlíkové dotace, co je nutné pro získání finančního příspěvku splnit, případně poradí s podáním vaší žádosti apod. „Doufám, že tento dotační program občané využijí v plné míře a dojde k masivní výměně zastaralých kotlů tak, abychom pokračovali v trendu zlepšování kvality životního prostředí, a tedy života v Plzeňském kraji,“ komentuje vyhlášení krajské výzvy radní Václav Štekl.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím krajů k rozsáhlé výměně starých neekologických kotlů z evropských dotací prostřednictvím krajů přistoupilo s cílem významně zlepšit stav ovzduší v celé ČR, ale také aby lidem usnadnilo splnit povinnosti, které přináší legislativa, konkrétně zákon o ochraně ovzduší. Podle něj od 1. 9. 2022 nebude možné provozovat kotle nejnižších emisních tříd (1. a 2. třída). Pokud lidé nevyužijí jednu z několika výzev, které MŽP spolu s kraji v programovém období 2014–2020 na výměnu kotlů chystá, budou muset staré, emisně nevyhovující kotle vyměnit už bez dotací a peníze tak vytáhnou ze své peněženky.

„Jsem rád, že si v naší první výzvě ke kotlíkovým dotacím nenechal žádný z krajů ujít takto jedinečnou příležitost, která se nám dnes díky evropským fondům v Česku nabízí. Naším cílem je vyměnit až 100 tisíc kotlů po celé České republice do roku 2020. Taková masivní výměna starých neekologických kotlů bezpochyby přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v ČR,“ dodal náměstek Jan Kříž.

Zapojit se do rozsáhlé plošné výměny starých kotlů může opravdu každý, kdo se chce aktivně podílet na postupném zlepšování kvality ovzduší ve svém regionu i v celé ČR, a navíc tím získat také pohodlí. S plně automatickým novým zdrojem vytápění odpadne majiteli nutnost častého přikládání, kotli stačí obsluha jen jednou za několik dnů. Navíc i to minimum nákladů, které do výměny zájemce o dotaci vloží, se brzy vrátí.

Další informace, které vám pomohou zorientovat se v přípravě a podání žádosti o dotaci kromě stránek kraje www.plzensky-kraj.cz, najdete rovněž na www.sfzp.cz/kotlikovedotace nebo na infolince 800 260 500.

 

Aktualizováno dne 15.12.2015 - 13:02