Jste zde

Plzeňský kraj má Protikorupční strategii

Plzeňský kraj je jedním z prvních krajů, které mají zpracovaný souhrnný dokument Protikorupční strategie Plzeňského kraje. Tuto strategii schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 255/13 na svém zasedání dne 9.9. 2013. V rámci Protikorupční strategie jsou stanoveny konkrétní návrhy, konkrétní opatření, mapování korupčních rizik apod. Tato protikorupční strategie navazuje na projekt realizovaný Asociací krajů ČR „Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů“. Jedná se o strategii, která je živým dokumentem a na základě dalších podnětů bude v dalším období aktualizována.