Jste zde

Plzeňský kraj hostil celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti

Ve dnech 13. až 15. června 2014 proběhlo v Plzeňském kraji za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Marcela Chládka, MBA, náměstka hejtmana Plzeňského kraje, Jiřího Stručka, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK, JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a primátora Statutárního města Plzeň, Mgr. Martina Baxy, celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se o soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech, jakými jsou např. matematika, statistika, chemie, fyzika, ekonomika, zdravotnictví atd. Soutěž probíhá formou přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.

Organizátorem 36. ročníku celostátní přehlídky byl kolektiv pracovníků Gymnázia Luďka Pika v Plzni, školy s dlouholetou tradicí organizace krajských kol SOČ. Na gymnáziu probíhaly po celou sobotu obhajoby prací. Slavnostní zahájení a zakončení se konalo v Techmania science center o. p. s.

Tuto významnou akci podpořil ze svého rozpočtu Plzeňský kraj.

Žáci Plzeňského kraje získali mimo jiné dvě druhá, dvě třetí, tři čtvrtá a jedno páté místo. Několik z nich pak obdrželo také zvláštní ceny, jako například nominaci do soutěže o cenu České hlavičky – Futura, Ingenium a Genius. Kompletní přehled umístění a názvy soutěžních prací naleznete v příloze.

 

 
Slavnostní zahájení za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy


Jiří Struček, Anh Dung Le, Gymnázium Tachov (2. místo) a Martin Hora, G Mikulášské nám. 23 (4. místo)


Obhajoby prací - Lucie Černá, Gymnázium a SOŠ Rokycany (4.místo)

Aktualizováno dne 02.07.2014 - 07:04