Jste zde

Plzeňský kraj bude mít studii na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Na krajském úřadě byl 13. prosince 2017 představen záměr zpracování detailní studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky.

Ve spolupráci s obcemi se Plzeňský kraj zaměřil na zlepšení kvality vody na vodní nádrži Hracholusky, největší vodní ploše v kraji. Tato vodní nádrž je veřejností významně využívána k rekreaci. V poslední době se však potýká se zhoršením kvality vody a to v důsledku rozšíření sinic. Ty v důsledku rozmnožení barví vodu do zelena a výrazně pak zhoršují možnosti užívání vody občany. Příčinou rozšíření sinic je přísun živin do vodní nádrže v souvislosti s lidskou činností. Jde zejména o látky na bázi fosforu a dusíku. 

S ohledem na význam této nádrže pro celý region se Plzeňský kraj rozhodl připravit projekt, jehož cílem je stav kvality vody v nádrži zlepšit," uvedla radní pro životní prostředí Radka Trylčová.

Prvním krokem bylo ve spolupráci se správcem vodního toku státním podnikem Povodí Vltavy spuštění rozsáhlého monitoringu jakosti povrchových vod a analýza, z jakých přítoků Mže se látky do nádrže dostávají.

Druhým krokem, jenž byl v těchto dnech zahájen, je zpracování detailní studie, která určí, jaká konkrétní opatření je třeba realizovat pro snížení vnosu fosforu a dusíku, což by se mělo projevit ve zlepšení stavu jakosti vody. Na základě výběrového řízení ji zpracuje sdružení společností VRV a.s. (Vodohospodářský rozvoj a výstavba) a DHI a.s. Studie zpracovaná odbornými firmami bude dokončena na podzim příštího roku. „Na základě této studie pak kraj hodlá podpořit realizační opatření, aby v následujících letech došlo ke zlepšení možnosti využívání nádrže pro rekreační účely. V důsledku zlepšení stavu vody na Hracholuskách pak očekáváme zvýšení cestovního ruchu a rekreace v oblasti a zároveň zvýšení celkového potenciálu regionu," upřesňuje Radka Trylčová.

Fotogalerie: