Jste zde

Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni podepsaly memorandum o spolupráci

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard 24. listopadu 2017 na krajském úřadě společně s rektorem Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslavem Holečkem podepsal Memorandum o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Záměrem memoranda je zapojit studenty ZČU do aktuálních problematik spojených s životem v Plzeňském kraji a připravit je tak k praktickému využití jejich studijních předpokladů v jejich budoucích profesních oblastech. Memorandum navazuje na smlouvu o regionální spolupráci a partnerství uzavřenou mezi zúčastněnými stranami z 19. prosince 2012.

Naše partnerství s Plzeňským krajem funguje mnoho let, čehož si velmi vážím. To, že nyní společně doplňujeme další oblasti a formy spolupráce, znamená, že si uvědomujeme, jak si můžeme být navzájem prospěšní," říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. „Naši studenti už na škole dostanou možnost uplatnit své znalosti v praxi a zároveň pomohou tam, kde je to přínosné pro kraj," vysvětluje Miroslav Holeček.

Chtěli bychom využít studenty, aby nám pomohli udělat kraj lepší. Peníze, které univerzitě poskytneme, nebudou využity jen třeba na konferencích, ale přispějí k rozvoji našeho kraje," doplnil hejtman Josef Bernard.

Obsahem memoranda je podpora a poradenství pro malé a střední podnikatele, zapojení studentů ZČU do poradenství osobám v obtížných životních situacích, podpora technického vzdělávání formou motivace žáků a studentů základních a středních škol o studium v technických oborech, využití výzkumných center, vykonávání praxe studentů pedagogické fakulty na školách zřizovaných Plzeňským krajem, zřízení základní cizojazyčné školy pro potřeby zahraničních pracovníků ZČU a firem v regionu, účast odborníků ZČU v komisích Plzeňského kraje a podpora jednotlivých projektů ZČU Plzeňským krajem.

Fotogalerie: