Jste zde

Plzeňská karta a In Karta Českých drah jsou propojeny

Od 8. listopadu 2017 umožňuje jedinečné řešení odbavit se s In Kartou Českých drah ve vozech plzeňské MHD a stejně tak s Plzeňskou kartou ve vlacích Českých drah. Zároveň je možné užít elektronické platební prostředky jednoho partnera u partnera druhého. Tím se odstranila další bariéra pro cestování veřejnou dopravou.

Tuto první plnohodnotnou interoperabilitu dvou rozdílných kartových systémů ve veřejné dopravě v České republice 8 listopadu 2017 společně prezentovaly za účasti hejtmana Josefa Bernarda České dráhy a Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP).

Velmi si ceníme, že můžeme představit hotové funkční řešení. Propojení dvou specifických systémů dopravců s rozdílným způsobem přepravy v jeden způsob užití přináší zjednodušení a výsledkem je zvýšený komfort pro zákazníka. Jsme přesvědčeni, že je to způsob, jak si udržet stávající a získávat nové zákazníky a nabídnout jim další zkvalitnění služby. Čas je veličina, která ovlivňuje rozhodování lidí, a propojení funkčností karet ušetří čas cestujícím obou dopravců," uvedl člen představenstva Českých drah zodpovědný za osobní dopravu Michal Štěpán.

Držitelé Plzeňské karty či In Karty s logem MAPready nově můžou svou elektronickou peněženkou zaplatit plný jízdní sortiment i u druhého dopravce. Po jednoduché bezplatné registraci bude možné na karty nahrávat také dlouhodobé produkty: držitel In Karty ČD si bude moci nahrát dlouhodobé časové kupony PMDP a držitel Plzeňské karty produkty Českých drah. „České dráhy se trvale snaží najít propojovací prvek v odbavení cestujících ve veřejné dopravě. Jako národní dopravce jsme se dlouhodobě setkávali s požadavky na uznávání karet uzavřených řešení v krajích či městech. Díky spolupráci s PMDP, s dopravcem poskytujícím své dopravní služby 'na silnici a ve městě', se nám podařilo najít řešení pro nosič jízdních dokladů, elektronickou peněženku a identitu jednoduchým univerzálním a systémovým řešením. Jednotlivá, lokálně uzavřená a nepropojitelná řešení lze poměrně rychlým způsobem nahradit řešením systémovým, které ovšem zachovává plnou autonomii. Nejedná se tedy v žádném případě o nutnou závislost na některém z dopravců," uvedl Michal Štěpán.

Komfort cestujících a jednoduchost odbavení jsou pro nás důležité. Tak proč mít dvě karty, když vám stačí jedna? Představte si třeba, že se vydáte na cestu ze svého domova v Plzni. Nejprve se Plzeňskou kartou odbavíte v trolejbuse nebo v tramvaji a následně si z ní zakoupíte jízdenku na vlakovém nádraží klidně až do Brna," uvádí ředitel Plzeňské karty Martin Chval.

Systémy jsou provázány i pro případ ztráty. Přijde-li cestující o svou kartu, nechá si vyrobit duplikát a systém již sám pozná, jaké produkty měl zakoupené u druhého dopravce a automaticky je na novou kartu nahraje.

Odbavení ve vozech MHD pomocí In Karty vnímáme jako vhodné rozšíření současných možností odbavení," říká vedoucí vývoje Plzeňské karty Zbyněk Proška a doplňuje: „Nově vybudované řešení navazuje na předchozí spolupráci PMDP a ČD na konceptu multiaplikační karty. Propojení obou systémů prostřednictvím centrální autority, která zastřešuje řízení vzájemných vazeb zapojených subjektů, lze označit z pohledu interoperability za přelomové a je možné na něm vybudovat daleko širší síť spolupracujících odbavovacích systémů. Klidně i v rámci celé České republiky."

Výhody propojení karet

Plzeňská karta v prostředí ČD:
• držitel Plzeňské karty se bezplatně zaregistruje u kterékoliv pokladní přepážky ČD kdekoli v České republice
• předloží Plzeňskou kartu a vyplněnou Žádost o registraci Karty do systémů ČD, nepředkládá fotografii, žádost je shodná se Žádostí o vydání In Karty
• může si dokoupit jakoukoli zákaznickou aplikaci, traťovou jízdenku, nebo doplatek do 1. vozové třídy
• registrovanou Plzeňskou kartu lze používat i na e-shopu ČD, např. jako průkaz pro nákupy eTiketů ČD
• elektronickou peněženku Plzeňské karty může zákazník použít v prostředí ČD ve stejném rozsahu, jako elektronickou peněženku na In Kartě (EPIK)
• pro výhradní použití elektronické peněženky není nutná registrace, zákazník může okamžitě hradit produkty a služby ČD

In Karta ČD v prostředí PMDP (zóna 001):
• držitel In Karty se bezplatně zaregistruje v zákaznickém centru Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP)
• předloží platnou In Kartu a vyplněný Registrační formulář pro evidenci In Karty do systému PMDP
• In Kartu může použít pro nákup jízdenek a dlouhodobých časových kuponů v městské veřejné dopravě
• elektronickou peněženku na In Kartě (EPIK) lze použít pro placení přepravních služeb v prostředí PMDP ve stejném rozsahu, jako elektronickou peněženku na Plzeňské kartě
• pro výhradní použití elektronické peněženky není nutná registrace, zákazník může okamžitě hradit produkty a služby PMDP

Fotogalerie: