Jste zde

Plzeň, Rokycany a Stod se mohou pyšnit titulem Přívětivý úřad 2018

Na slavnostním vyhlášení 3. ročníku Přívětivý úřad 2018 převzalo 9. května 2018 v prostorách Národního archivu v Praze město Plzeň, Rokycany a Stod ocenění v kategorii obcí s rozšířenou působností.

Do soutěže se přihlásilo 151 obcí III. typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 66,5 % ze všech obcí III. typu. 

Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal Magistrát města Liberce, druhým Městský úřad Žďár nad Sázavou a třetím Magistrát města Prostějova.

Plzeňský kraj – pořadí:
  1. místo: Plzeň
  2. místo: Rokycany
  3. místo: Stod

Soutěž Přívětivý úřad spočívá v hodnocení přívětivosti a otevřenosti úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Hodnocení probíhalo na základě elektronického dotazníkového šetření, v němž bylo sledováno 52 kritérií rozdělených do následujících kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, participace občanů a další aktivity úřadu. Velký důraz byl kladen na elektronizaci a modernizaci úřadů, zejména na využívání webových stránek k zveřejňování zásadních materiálů města (rozpočet města, materiály ze zasedání zastupitelstva města, veřejné zakázky, kontakty apod.) či dostupnost on-line aplikací (mobilní aplikace úřadu, rozklikávací rozpočet, aplikace umožňující hlášení závad a další). Dále byla hodnocena dostupnost úřadu, a to prostřednictvím kritérií týkajících se například počtu úředních hodin, rozsahu prodloužené úřední doby, možnosti on-line objednání či sledování vytíženosti přepážek. V třetím kritériu byla posuzována aktivní komunikace úřadu včetně využívání standardních i méně obvyklých komunikačních kanálů. Čtvrtá kategorie byla určena pro zmapování participace občanů, kdy zahrnula otázky týkající se rozsahu setkávání úřadu s občany a zajišťování sběru jejich názorů a podnětů. Kategorie zahrnující další aktivity se pak zaměřila na ohodnocení nadstandardních a unikátních služeb nabízených úřady.