Jste zde

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2019

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2019, byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 3. 12. 2018. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze.

Přílohy: