Jste zde

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 - 2016

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.  

Plzeňský kraj prostřednictvím Organizátora veřejné dopravy v Plzeňském kraji (POVED s. r. o.) pořídil Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 - 2016. Plán byl schválen usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4882/11 ze dne 8. 12. 2011 a jeho část I. je k dispozici zde a část II. je k dispozici zde.

Aktualizace Plánu byla schválena usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2662/14 ze dne 20.10.2014 a č. 3116/15 ze dne 23. 2. 2015. Aktualizace spočívá v doplnění  o přílohy  č.6, 7, 8 a 9. 

Přílohy č. 1 - 9 k Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje naleznete níže.

 

 

Aktualizováno dne 10.12.2015 - 07:52