Jste zde

Partnerské fórum hostila Chodová Planá

Význam a zhodnocení spolupráce mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí bylo hlavním cílem druhého Partnerského fóra, které 29. a 30. listopadu 2017 uskutečnilo v Chodové Plané. Setkali se na něm mimo jiné vrcholní zástupci obou regionů.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, vládní prezident Horní Falce Axel Bartelt a předseda krajského zemského sněmu Horní Falce Franz Löffler uvítali všechny účastníky setkání a shodně hovořili o důležitosti partnerství mezi regiony, jeho významu nejen pro obyvatele, ale zejména o důležitosti těchto partnerství v kontextu Evropské unie. „Jsem přesvědčen, že projekt Evropské unie je úspěšný a v historii lidstva ojedinělý," řekl v úvodu svého vystoupení hejtman Josef Bernard. Dále hovořil o velmi dobré spolupráci mezi oběma regiony a o projektech, které společně fungují.

V rámci prvního dne setkání zazněly přednášky na příklad na téma „Vybrané aspekty přeshraničního rozvoje v srdci Evropy", které prezentoval ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu, dále zástupce Ministerstva pro místní rozvoj hovořil o konkrétních projektech „Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020". Odpoledne hodnotil spolupráci obou regionů s příkladem konkrétních uskutečněných projektů zástupce Vlády Horní Falce pan Heinrich May, zazněly i ohlasy stážistů, kteří absolvovali výměnné pobyty v Regensburgu a Plzni. Další zajímavé příspěvky se týkaly revitalizace krajinných dominant na území CHKO Český les a Bayerischer Wald nebo společného projektu výzkumného centra ZČU Plzeň a názvem „Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene“.

Druhý den konference byl věnován pracovním skupinám, které se v rámci projektu scházejí. Zástupci všech sedmi pracovních skupin prezentovali svoji dosavadní činnost a uvedli též konkrétní výstupy spolupráce.

Fotogalerie:

 

Aktualizováno dne 01.12.2017 - 14:13