Jste zde

Otevření zrekonstruované silnice III/1836 a III/1839 Zahořany

V úterý 3. října 2017 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná silnice III/1836 a III/1839 Zahořany.

Stavba byla financována z prostředků Plzeňského kraje a Obce Zahořany. První etapa projektu byla realizována již v roce 2016, kdy byla zrekonstruována silnice III/1836.

V roce 2017 proběhla rekonstrukce navazující silnice III/1839 v průjezdním úseku obce Zahořany o celkové délce 800 m. Souběžně byly zřízeny nové chodníky, napojení místních a účelových komunikací, dále proběhla výstavba autobusových zastávek, úpravy sjezdů na sousední pozemky, oprava opěrné zdi, bylo dořešeno odvodnění silnice, kanalizace a přeložky inženýrských sítí a napojení silnice III/1835 ve směru na Radonice. V rámci stavby byla provedena výměna všech konstrukčních vrstev vozovky.

"Realizace stavby probíhala za úplné uzavírky ve dvou samostatných úsecích. Komunikace je převážně navržena jako dvoupruhová obousměrná místní komunikace s šířkou jízdního pruhu 2,75 m; 5,5 m mezi obrubami. Plocha nových živičných ploch je 5.027 m2. Celkové náklady na výstavbu byly 15.243.191 Kč včetně navazujících služeb a DPH," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek, který se slavnostního otevření zúčastnil.

Investorem je Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou Plzeňského kraje a obec Zahořany.

Stavbu projektovala firma Woring s.r.o., zhotovitelem jsou Silnice Horšovský Týn a.s.