Jste zde

Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 - vyhlášení dotačního titulu

Rada Plzeňského kraje vyhlásila svým usnesením č. 4437/16 ze dne 22.2. 2016 dotační titul (DT) Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 (HS a NPO PK 2016). Obec Plzeňského kraje tak může získat dotaci na akci, kterou je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.

Termín sběru Žádostí v souladu s Pravidly DT HS a NPO PK 2016: od 13.4.2016 do 27.4. 2016 do 16 hodin v systému eDotace.

V přílohách tohoto článku jsou k dispozici Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 vč. jejich příloh (formulář Čestné prohlášení - možné ruční nebo elektronické vyplnění; formulář Přehled majetkových vztahů; formulář ZVA - závěrečného vyhodnocení akce; VZOR vyplněné žádosti v systému eDotace).
Žadatel o dotaci se může s dotazy obrátit na referenty Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, a to dle okresu sídla žadatele takto:
Mgr. Václav Baxa - okres Domažlice - tel.: 377195 406,
Ing. Michaela Černá - okres Klatovy, okres Tachov - tel.: 377 195 305,
Bc. Petra Hessová - okres Plzeň-jih, okres Plzeň-město - tel.: 377195 695,
Bc. Lenka Šmejkalová - okres Plzeň-sever, okres Rokycany - tel: 377 195 764.