Jste zde

Ocenění za profesionální práci si převzaly zdravotní sestry

Za profesionální práci  poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard ve středu 12. dubna 2017 na krajském úřadě vybraným zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům nemocnic, které zřizuje Plzeňský kraj. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 21 zaměstnanců krajských zařízení.

„Právě zdravotní sestřičky a další nelékařský personál nemocnic odvádí často fyzicky i psychicky náročnou práci v oblasti péče o pacienty. Ohodnocení za to není dostačující a my bychom jim chtěli alespoň symbolicky poděkovat za vysokou profesionalitu a oddanost tomuto nelehkému povolání,“ uvedl hejtman Josef Bernard. Společně s ním přišla pracovníkům organizací Plzeňského kraje poděkovat a předat symbolické dary také radní Milena Stárková.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci zařízení Plzeňského kraje, a to šesti nemocnic, čtveřice nemocnic poskytujících akutní péči a dvou poskytujících péči dlouhodobě nemocným.

Fotogalerie

     

Ocenění pracovníci

Nemocnice následné péče Svatá Anna

Hana Pojerová, zdravotní sestra

Ve zdravotnictví pracuje již od roku 1972. Její dar naslouchat, být přirozeně empatická a také vysoká profesionální odpovědnost jsou pro ni charakteristické.  Je trpělivá, laskavá a umí pohladit i slovem. Lidé ji mají moc rádi. Její ošetřovatelské úkony jsou vysoce profesionální. Je dříč a tahoun týmu i myšlenky. Stala se přirozeným vzorem a autoritou pro ostatní.

Zdeňka Sítková, zdravotní sestra

Ve zdravotnictví pracuje 40 let, je předsedkyní místní odborové organizace.  Být sestrou je poslání, celoživotní ochota pomáhat, rozdávat radost a lásku za všech okolností. Celý svůj profesní život poskytuje náročnou a profesionální asistenci nejen lékařům, ale především všem pacientům, se kterými tráví nejvíce času, její podíl na uzdravení pacienta je stejně tak významný, jako podíl lékaře.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Mgr. Jana Průchová, hlavní sestra ZZS Plzeňského kraje, Plzeň

Paní Jana Průchová působila dlouhodobě jako sestra v pozemních výjezdových skupinách a také jako sestra letecké záchranné služby. Na pozici hlavní sestry je od září 2015. Zasloužila se o dlouhodobý, významný rozvoj poskytování přednemocniční neodkladné péče v kraji a budování krajské záchranné služby, kde pracuje od roku 1997. V letošním roce oslavila kulaté životní jubileum.

Vítězslav Sladký, operátor, zdravotnické operační středisko, Plzeň

Pan Sladký působil ve výjezdové skupině i na zdravotnickém operačním středisku, od roku 2010 až dosud jako operátor a to včetně výkonu pozice vedoucího operátora směny. Podílí se svou dlouholetou profesionální činností na běhu zdravotnického operačního střediska. Pan Sladký je zároveň členem útvaru ředitele jako „manažer vnějších vztahů a PR“, úzce spolupracuje s médii především jako autor tiskových zpráv. 

Miroslava Krausová, sestra, výjezdová základna Klatovy

Na zdravotnické záchranné službě pracuje od roku 1992. Již 25 let se svědomitě věnuje jako sestra výjezdové skupiny přednemocniční neodkladné péči a ochotně předává zkušenosti mladším kolegům. V minulosti také pracovala na okresním zdravotnickém operačním středisku.

 

Tomáš Velkoborský, výjezdová oblast Plzeň - město, výjezdová základna Bory

Pracuje u ZZS PK od roku 1978. Má velice kladný a profesionální přístup k pacientům. Jedná se o velmi svědomitého a bezkonfliktního pracovníka, který je v kolektivu velmi oblíben. Má za sebou dlouholetou výbornou práci řidiče vozidla ZZS a zároveň činnost radiooperátora.  Je pravidelným dárcem do Fondu ohrožených dětí „Klokánek“ Janovice n. Úhlavou. V letošním roce pan Velkoborský oslavil životní jubileum 60 let.

Stodská nemocnice

Boucová Anna

Nastoupila do Stodské nemocnice po studiu v srpnu 1960. Pracovala jako sestra u lůžka. Od roku 1996 pracuje jako staniční sestra na chirurgické JIP. Zaučila velké množství dalších zaměstnanců. Je svědomitá, kamarádská u personálu oblíbená.

Vacíková Jana

Nastoupila do Stodské nemocnice také po studiu v červenci 1973. Pracovala jako sestra u lůžka. Od roku 1996 pracovala jako staniční sestra chirurgické JIP. Zastupovala vrchní sestru interního oddělení. Od roku 2004 pracuje jako vrchní sestra interního oddělení. Právě jako vrchní největšího oddělení v nemocnici nemá leckdy snadnou situaci. Snaží se personál oddělení zvládat bez emocí a konfliktů. Je spolehlivá.

Hlaváčková Petra

Ve Stodské nemocnici pracuje jako porodní asistentka od roku 1978. I po všech letech práce je velmi empatická, spolehlivá. U rodících pacientek vyhledávaná. V kolektivu je paní Petra velmi oblíbená.

Klatovská nemocnice

Kolorosová Hana, vrchní sestra se specializací interního oddělení

V Klatovské nemocnici od roku 1975.

Během své dlouholeté praxe pracovala jako směnná sestra, jako staniční sestra a od roku 2006 pracuje na pozici vrchní sestra. Po celou dobu zůstala věrná internímu oboru. Nominace na toto ocenění je poděkováním za její přínos pro ošetřovatelství v oblasti odborné, vzdělávací i manažerské.

Kuželíková Věra, fyzioterapeutka se specializací

V Klatovské nemocnici od roku 1989

Svůj profesní život spojila s prací fyzioterapeutky. Je jednou z nejzkušenějších fyzioterapeutek, své zkušenosti uplatňuje zejména při cvičení dětí Vojtovou metodou. Stabilně podává výkon na vysoké profesionální úrovni. U rodičů, pacientů i spolupracovníků je oblíbená pro lidský přístup, empatii a příjemné vystupování.

Neuvirtová Marie, všeobecná sestra se specializací dětská sestra a intenzivní péče v pediatrii

V Klatovské nemocnici od roku 1972.

Celý svůj profesní život je věrná dětskému oddělení klatovské nemocnice. Patří mezi nejzkušenější nelékaře, je spolehlivá, pečlivá, obětavá a svým výkonem garantuje vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o novorozence na novorozeneckém oddělení.

Sýkorová Alena, sanitářka

V Klatovské nemocnici od října 2012.

Pracuje na oddělení dlouhodobé intenzivní péče a od samého začátku se stala nepostradatelným členem ošetřovatelského týmu.  Má svou práci ráda, je pro ni radostí, a to se projevuje pozitivně i na jejím vztahu k pacientům a spolupracovníkům. Je obětavá, s vysokým stupněm empatie, dobrosrdečná a nezištná.

Rokycanská nemocnice

Zuzana Jedličková

Nástup   1.7.1976.

Po celou dobu zaměstnání se stará o nemocné na interním oddělení, pracuje trvale v režimu služeb.  Je to obětavá sestra, stojí v pozadí každé dobře odvedené práce na interně. Je vzorem trpělivé, neokázale vstřícné a přívětivé sestry, která i přes své osobní trápení dokáže rozdávat pomoc, naději, dobré slovo. V kolektivu je nezastupitelná, velice oblíbená. Patří do toho kolektivu sester, které v současné těžké personální situaci obětují kousek sebe na zajištění oddělení.

Eva Masarová

Od  maturity  v roce  1964  pracuje  na chirurgickém oddělení Rokycanské nemocnice,  nejprve  v režimu služeb na lůžkovém oddělení, později od roku 1995   až  dosud  jako staniční sestra chirurgie A, kde uplatňuje své organizační schopnosti a stmeluje kolektiv. Paní Eva je usměvavá, obětavá sestra se snahou o trvalé zlepšování prostředí na oddělení, velmi vstřícná k pacientům, trpělivá učitelka dalších následovnic nelehkého povolání. Velmi oblíbená mezi pacienty mimo jiné i pro komunikativnost a optimismus.

Ivana Pochová

Od svého nástupu v roce 1982 je věrná svému chirurgickému oddělení. Nejprve jako sestra u lůžka v režimu služeb, později po návratu od mateřských povinností znovu u lůžka a od roku 1992 jako sálová sestra. Na operačních sálech je dosud, je instrumentářkou vyhledávanou chirurgy, trpělivou, vždy spolupracující. Empatická k nemocným i operujícím, což ji činí nepostradatelnou. Dobře známá je i pro pacienty chirurgické ambulance, kterou v době služeb zajišťuje.  Je to velmi spolehlivá opora kolektivu, což se projevilo v opakovaných personálních krizích, které na úkor svého volného času pomáhala vždy zvládnout.

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Marie Baronová

Pracuje celkem 40 let ve zdravotnictví, z toho 11 let jako dětská zdravotní sestra ve Strakonicích a od roku 1988 dosud tedy celkem 29 let na odd. lůžkové následné péče v horažďovické nemocnici jako všeobecná zdravotní sestra.

Paní Baronová je oblíbená mezi spolupracovníky i pacienty, svou práci vykonává svědomitě a ochotně, kladně je hodnocena především její schopnost týmové práce, snaha neustále si prohlubovat své znalosti, patří ke spolehlivým zaměstnancům.

Hana Polenová

Pracuje celkem 41 let ve zdravotnictví, z toho 14 let ve Strakonicích jako dětská sestra, následně 1 rok v Klatovech, také jako dětská sestra, a od roku 1990 pracuje v horažďovické nemocnici na rehabilitaci, jako asistent fyzioterapeuta. Paní Polenová je pracovitá, empatická, oblíbená kolegy i pacienty, kdykoli ochotna zaskočit za kolegy, systematicky si celou dobu prohlubuje vzdělání.

Domažlická nemocnice

Libuše Ouřadová

Pracuje v Domažlické nemocnici od roku 1974. Celý svůj profesní život věnovala gynekologicko-porodnickému oddělení. Je pracovitá, spolehlivá, ochotná vždy pomoci pacientům ale i spolupracovníkům. Je poctivá svým přístupem k práci, nic neošidí a totéž vyžaduje od svých spolupracovníků.

Jarmila  Mišenčíková

Pracuje v Domažlické nemocnici již 42 let. Začínala jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení, od roku 1982 pracuje na anesteziologicko- resuscitačním  oddělení. Je vždy ochotná pomoci a poradit nejen kolegům, ale hlavně pacientům.  Svým klidem vnáší pohodu i mezi ostatní pracovníky oddělení. Stála i u zrodu nového lůžkového ARO ještě ve staré nemocnici. Jde příkladem jak svým chováním, tak i znalostmi ostatním sestřičkám.

Růžena Černá

Nastoupila do Domažlické nemocnice  na konci roku 1985, kdy začínala  jako sanitářka v lékárně. Od roku 1988 pracuje na rehabilitačním oddělení. Ve své profesi je odborníkem na svém místě. Je velmi spolehlivá, ochotná se ve své profesi neustále vzdělávat  a velmi jí záleží na výsledku její práce. Je předsedkyní odborové organizace v nemocnici, jako předsedkyně odborů byla zvolena zaměstnanci  i jako členka Dozorčí rady Domažlické nemocnice a.s. Má důvěru zaměstnanců nemocnice a spolupráci s OS si cení i vedení nemocnice.