Jste zde

Ocenění náměstka hejtmana ministrem školství

Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, byl oceněn ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Josefem Dobešem za dlouholetou poctivou práci, kterou vykonal v péči o děti a mládež. Tuto činnost považuje za významnou a potřebnou, oceňuje její výrazný podíl na výchově a formování osobnosti mladého člověka. Náměstek hejtmana převzal ocenění z rukou ředitele Odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana a předsedy republikové koordinační rady Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Libora Bezděka na celostátním setkání ředitelů středisek volného času (domů dětí a mládeže). Setkání se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji ve dnech 24. - 26. listopadu 2011.

 

                          Sp

                                  Jiří Struček a Michal Urban                                                                                                        Jiří Struček a Libor Bezděk

 

 

Ve dvouletých cyklech oceňuje ministr ředitele středisek volného času. Z našeho kraje byl v letošním roce za mimořádnou činnost směřovanou k dětem a mládeži vybrán  Roman Kuběna, ředitel Domu dětí a mládeže Stod. Jako nejmladší ředitel v ČR nastoupil do své funkce v srpnu 1993. V roce 1994 založil první florbalový oddíl v západních Čechách. Florbalu se věnuje jako úspěšný trenér i aktivně jako hráč. V roce 2011 pořádal v Plzni mistrovství republiky i mistrovství světa ve florbalu středních škol.  Od roku 2000 je předsedou krajské rady AŠSK pro Plzeňský kraj.

 

Oceněný ředitel DDM Stod                                            Společná

         Roman Kuběna s ředitelem Odboru pro mládež MŠMT                                                                      náměstek hejtmana PK a ředitel DDM Stod

 

Střediska volného času motivují, podporují a vedou děti, mládež i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání klíčových kompetencí, ke smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou pestrých aktivit uskutečňovaných v bezpečném prostředí a zajišťovaných profesionálním týmem. Střediska volného času jsou zřízena jako příspěvkové organizace obcí (samostatně nebo jako součásti škol) či Plzeňského kraje. Na území kraje působí také zařízení, jehož zřizovatelem je církevní organizace.

 

Střediska volného času zřizovaná Plzeňským krajem

Plzeňský kraj byl v roce 2011 zřizovatelem osmi středisek volného času, a to Domu dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94, Domu dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11, Domu dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, Domu dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109, Domu dětí a mládeže, Nýrsko, Husova 156, Střediska volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19, Domu dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155, a Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638.

 

Střediska volného času zřizovaná obcemi

V Plzeňském kraji působí devět středisek pro volný čas zřizovaných obcí. Mezi samostatná zařízení v působnosti obcí patří Dům dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň-jih, Dům dětí a mládeže Přeštice, okres Plzeň-jih, Dům dětí a mládeže Stod, okres Plzeň-jih, Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže KAMARÁD Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace. Obce jsou také zřizovateli středisek pro volný čas, která jsou součástí škol. Jedná se o Základní školu a Mateřskou školu Nýřany, příspěvkovou organizaci (Dům dětí a mládeže), Základní školu Planá, náměstí Svobody 59, okres Tachov, příspěvkovou organizaci (Dům dětí a mládeže), Základní školu Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy (Středisko volného času) a Základní školu a mateřskou školu Velhartice (Středisko).

 

Středisko volného času zřizované církví

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň je školskou právnickou osobou zařazenou do rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha, církevní právnická osoba.

 

Střediska volného času mají síť poboček i mimo obce, kde je jejich sídlo.
 

Aktualizováno dne 07.03.2012 - 11:57