Jste zde

Nový webový portál vyzývá k inovacím v Plzeňském kraji

Inovujte v Plzeňském kraji (www.inovujtevpk.cz) – to je název nového webového portálu, který pomáhá zpřehlednit situaci v oblasti vědy, výzkumu a inovací v regionu. Stejný název nese také YouTube kanál, na němž je možné najít kompletní záznam úspěšné konference Kam směřuje Plzeňský kraj – strategie inteligentní specializace, která se v říjnu 2017 uskutečnila v plzeňském Techmania Science Centru.

Plzeňský kraj je opravdu specifický. Jsme krajem průmyslovým, ale i venkovským. To, co nás ale nadále bude živit, bude průmysl. A kdo chce v průmyslu přežít, musí být inovativní. I když v rámci České republiky patříme z hlediska výkonnosti ekonomiky mezi šampióny, měli bychom se poměřovat spíše s Horní Falcí vzdálenou pouhých sedmdesát kilometrů," říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Plzeňský kraj je zapojen do projektu SMART AKCELERÁTOR, který má za cíl dát větší důraz na tvořivost, komunikaci a regionální a mezinárodní spolupráci ve vztahu k oblasti výzkumu, vývoje a inovacím. V současné době připravuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje novou Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS 3 PK), kde budou definovány nové nástroje pro její naplňování a významně se pracuje též na zlepšení marketingu. S tím souvisí i vznik nového webového portálu.

Webové stránky www.inovujtevpk.cz si kladou za cíl prezentovat základní informace o inovační infrastruktuře kraje, hlavních aktérech inovačního systému a výzkumných kapacitách. Na webu dále najdeme Regionální inovační strategii Plzeňského kraje: Nechybí ani klíčové dokumenty pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Naším cílem je prezentovat také zajímavé týmy a projekty a rozproudit tak postupně větší zájem o téma uplatnění poznatků výzkumu v inovačních firmách," říká ředitel Regionální a rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík.

Prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor, do kterého se kraj zapojil, chceme ukázat, že náš region je inovativní, že se nebojíme nových technologií, že podporujeme vědu, výzkum a inovace. Chceme, aby Plzeňský kraj byl vnímán nejen jako region piva, ale také kraj, kde se daří inteligentním technologiím," dodává náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky Ivo Grüner.
 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje – stručně o projektu:
Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. Patří mezi přední regiony dle výkonnosti ekonomiky (3. místo v ČR v HDP na obyvatele). Má vysoký podíl exportně orientovaných firem ve zpracovatelském průmyslu a high-tech oborech a nejnižší nezaměstnanost mezi kraji.
Projekt SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje si klade za cíl např. více akcentovat tvořivost, komunikaci a regionální a mezinárodní spolupráci ve vztahu k oblasti výzkumu, vývoje a inovacím. V rámci projektu vznikne nová Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS 3 PK), budou definovány nové nástroje pro její naplňování a významně se zlepší marketing.
Více informací o projektu: www.rra-pk.cz.

Aktualizováno dne 09.01.2018 - 08:48