Jste zde

Nový školní rok začal

V pondělí 4. září 2017 začal nový školní rok a někteří členové Rady Plzeňského kraje byli u toho.

Už v 7:45 zahájil školní rok před budovou 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, se žáky prvních ročníků a jejich rodiči hejtman Josef Bernard společně s ředitelkou Soňou Pavelkovou. Tato škola s 1.062 žáky a 100 zaměstnanci je největší základní školou v Plzni. Letos do ní nastupuje 140 prvňáčků. Hejtman pozdravil prvňáčky a jejich rodiče před budovou školy a popřál jim, aby je škola bavila. S učiteli mluvil se o jejich platech a inkluzi, která zde byla bez problémů zavedena.

Následně v 8:30 na Středním odborném učilišti elektrotechnickém, Plzeň, Vejprnická 56, hejtman spolu s ředitelem Jaroslavem Černým pozdravil žáky 3. ročníku studijního oboru. Ptal se jich na jejich plány do budoucna a zda se chystají studovat na vysoké škole. Škola má 850 studentů včetně dálkového studia. Na škole je obrovský zájem o rekvalifikační dálkové studium. Rekvalifikaci chce ročně získat až 120 zájemců. Studenti mají výborné uplatnění v praxi. Ze strany firem je o její absolventy veliký zájem; cca 20 % studentů poté studuje na vysokých školách. Škola spolupracuje s 15. ZŠ, pro níž zajišťuje dílenskou výuku. Spolupráci si pochvalovala také paní ředitelka Pavelková. S pedagogy pak hejtman hovořil o povinných maturitách a studijních a učebních oborech na škole.

V 9:00 hod pak hejtman Josef Bernard navštívil Sportovní gymnázium, Plzeň, Vejprnická 56, které je už rok v nových prostorách. S ředitelkou školy Milenou Majerovou se šli podívat na žáky primy (žáci, kteří vychází z páté třídy ZŠ), na dvě třídy pváků a novou sportovní halu. „Studujete na výběrové škole, která Vám dá dobrý vklad do života po všech stránkách. Přeji Vám nejen úspěchy ve studiu, ale také na poli sportovním," uvedl hejtman. Sportovní gymnázium má 496 žáků. O školu je 3x větší zájem, než umožňuje její kapacita.

Radní Radka Trylčová navštívila SPŠ dopravní, a to jak v Plzni na Karlovarské, kde bylo zahájení ve společenském sále školy pod taktovkou ředitele Jiřího Svobody, tak i v Plzni – Křimicích, kde se v aule dopravky zahajovaly především obory bez maturity. V Křimicích byli na zahájení přítomni také rodiče.

Náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová přišla pozdravit studenty Masarykova Gymnázia Plzeň. Popřála jim úspěšné studium s tím, že věří, že jim na konci školního roku bude moci všem gratulovat k úspěšnému zakončení studia.

Fotogalerie:

         

  

  

Aktualizováno dne 07.09.2017 - 08:12