Jste zde

Nové akční jízdné pro dospělé

Podrobné informace o Integrované dopravě Plzeňska a o jízdném najdete na webových stránkách POVEDu (Plzeňského organizátora dopravy).