Jste zde

Nová poradenská linka pro těžce nemocné a jejich blízké

Nadační fond Umění doprovázet zahájil od ledna 2013 provoz nové poradenské linky pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, pro jejich rodiny a blízké. Pracovníci poradny jim poskytnou podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně uživatelům z celé České republiky. Klient může kontaktovat pracovníky poradny na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz.