Jste zde

Nemocnice v Horažďovicích má nová parkovací místa a zrekonstruované komunikace z prostředků kraje

Nemocnice následné péče Horažďovice i nadále zlepšuje podmínky pro pacienty, po rekonstrukci pokojů přišly na řadu komunikace v areálu a také rozšíření počtu parkovacích míst. Komunikace i parkoviště byly hrazeny z prostředků Plzeňského kraje.

Na přelomu srpna a září letošního roku se v areálu NNP Horažďovice uskutečnila oprava povrchů komunikací areálu zařízení, kde zároveň vzniklo 14 nových parkovacích míst na zatravněném parkovišti.

Oprava povrchu komunikací – kompletní výměna podloží - byla dlouhodobě plánována, finanční prostředky ve výši 400 tisíc korun poskytl v plné výši Plzeňský kraj. Rekonstrukce se minimálně dotkla provozu nemocnice, dopravní omezení v areálu nesnížila komfort poskytovaných služeb.

Plzeňský kraj financoval plně také nová parkovací místa, na jižní straně areálu nemocnice. Vzniklo zde 14 nových parkovacích míst. Vzhledem k nárůstu dopravní obslužnosti nemocnice bylo toto rozšíření nutné, často docházelo k situacím, kdy auta parkovala na místech, kde blokovala provoz ostatním návštěvníkům nemocnice. Náklady na výstavbu nových míst byly vyčísleny na zhruba 360 tisíc korun.

Výše uvedené opravy společně s postupně zrekonstruovanými pokoji pro klienty nadále zkvalitňují služby NNP Horažďovice. Došlo ke zlepšení obslužnosti v celém areálu, možnosti bez problému zde zaparkovat, což pro pacienty i jejich blízké je velmi důležité. Většina pacientů, kteří přichází do nemocnice, jsou pacienti s pohybovým omezením, pro které možnost bezproblémového pohybu a parkování je významná.

"Nemocnice v Horažďovicích patří k těm zařízením, která dlouhodobě vyžadují finanční podporu na rekonstrukce a opravy v areálu i přímo v budově. Po rekonstruovaných pokojích, které značně zlepšily komfort pacientů, přišly proto na řadu komunikace v areálu, které byly v nevyhovujícím stavu. Taktéž nová parkovací místa zlepší služby zařízení," uvedla náměstkyně hejtmana Zdeňka Lišková.

Fotogalerie