Jste zde

Návštěva velvyslance Vietnamu na kraji

Na přátelskou návštěvu přijel ve středu 10. října 2018 velvyslanec Vietnamu v ČR HQ Minu Tuan. Na krajském úřadě ho přijal hejtman Josef Bernard a jeho náměstek Ivo Grüner.

Vztahy mezi našimi zeměmi se příznivě rozvíjejí a já bych chtěl přispívat k jejich rozvoji," uvedl v úvodu vietnamský velvyslanec. Hejtman mu vyprávěl o vzniku množství přátelství, kdy pracoval ve Škodovce.

V Plzeňském kraji žije něco kolem 6 tisíc Vietmanců. Ti se snaží integrovat do české společnosti a mít dobré vztahy s Čechy a úřady. Je zde i řada smíšených manželství.

Vietnamská strana má zájem o spolupráci v oblasti vzdělávání, především se Západočeskou univerzitou v Plzni, uspořádat B2B setkání českých a vietnamských podnikatelů a rozvíjet vztahy s vietnamskými regiony. Hejtman Josef Bernard navrhl uspořádat akci, na které by se Čechům představil život ve Vietnamu po všech stránkách.

Fotogalerie: