Jste zde

Návštěva generálního konzula Ruské federace v Karlových Varech Mikhaila N. Ledeneva

Na přátelskou návštěvu na krajský úřad přijel v pátek 11. května 2018 generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Mikhail Nikolaevich Ledenev, který se zde sešel s hejtmanem Josefem Bernardem, jeho náměstkyní Marcelou Krejsovou a vedoucím odboru regionálního rozvoje Miloslavem Michalcem.

Hned na začátku schůzky připomněl hejtman květnové oslavy a uvedl „Jsme vděčni všem, kteří položili život za naši svobodu a na tuto oběť nikdy nezapomeneme. Situace v dnešním světě není jednoduchá, proto je třeba, abychom spolu všichni mluvili."

Hlavním tématem návštěvy byla především spolupráce v ekonomické oblasti. Z Ruské strany je o spolupráci velký zájem. Je třeba rozvíjet vztahy mezi partnerskou Sverdlovskou oblastí. Obchodní výměna mezi oběma stranami byla v minulosti veliká. V dnešní době by bylo pro obě strany výhodné na spolupráci z minulosti navázat.

Je třeba prohloubit spolupráci na regionální úrovni. K tomu je důležitá podpora regionálních politiků.

Obě strany mají společný zájem, který je třeba realizovat. Je nutné vymezit oblasti zájmů, v nichž by se dalo spolupracovat. Jedna z možností je uspořádat přednášku pro podnikatele v kraji, jak funguje byznys v Rusku a Rusům představit podnikání u nás. Zároveň by bylo vhodné uskutečnit vzájemné návštěvy zástupců podnikatelů a firem. Důležité je také prohlubování partnerství mezi městy.

Hejtmana Josefa Bernarda zaujala příprava katalogu, který mapuje, kde jsou pohřbeni vojáci, kteří za války bojovali v Ruské armádě. V současné době se dokončuje katalog pro Karlovarský kraj. Hejtman přislíbil pomoc úřadu při shromažďování informací z Plzeňského kraje.

Fotogalerie: