Jste zde

Naučná stezka Kaňonem Horní Berounky

V říjnu 2013 byla u obce Kaceřov (Plzeň-sever) otevřena nová naučná stezka Kaňonem Horní Berounky. Při procházce údolím řeky Třemošenky a Berounky si budete moci prohlédnout několik naučných tabulí se zaměřením na prehistorii údolí (vznik, horniny, zkameněliny..), keře, byliny, lesní hospodaření, krajinu, rybářství, ochranu přírody, historii regionu (obce Kaceřov, Čivice, zaniklé chemické provozy) a mnoho dalších témat. Stezka je dlouhá cca 3,9 km a je vybavena 9 stanovištěmi, 7 velkými infotabulemi, 3 malými infotabulemi, 2 studánkami, lavičkami, koši na tříděný odpad a rozcestníky.