Jste zde

Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality 2018

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality, vyhlásilo Výzvu k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2018 (ECPA - European Crime Prevention Award). Cena, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. Pro rok 2018 bylo rakouským předsednictvím EUCPN zvoleno téma:

Community policing

Každá členská země může do soutěže nominovat pouze jeden projekt. Česká republika za tím účelem uspořádá národní kolo ECPA. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv projekt, iniciativa nebo balíček opatření, jehož cílem je snižování kriminality a strachu z ní v rámci nastolené tematiky. Tři vítězné projekty v národním kole obdrží cenu a absolutní vítěz získá možnost reprezentovat Českou republiku na evropském finále ve Vídni, jehož vítěz získá 10 000 EUR a další ceny. Vítězné projekty i další do soutěže nominované projekty budou Ministerstvem vnitra popularizovány v rámci výměny dobré praxe. V příloze naleznete samotnou výzvu s pravidly soutěže a formulář pro nominaci projektu.