Jste zde

Národní geopark GeoLoci

22. května byla slavnostně a oficiálně zahájena první geoturistická sezóna v Národním geoparku GeoLoci v Plzeňském kraji za přítomnosti zástupců Plzeňského kraje v Senátu ČR, Parlamentu ČR, představitelů kraje včetně odborníků z oblasti cestovního ruchu, zástupců obcí, místních akčních skupin, aktivních neziskových organizací a dalších organizací aktivně působících v cestovním ruchu, přátelé z Bavorska a z Karlovarského kraje.

Národní geopark GeoLoci v našem kraji je čtvrtým geoparkem v České republice a získání tohoto prestižního titulu pro naše území je významný milníkem v historii Česko-Bavorského Geoparku na cestě ke Globálnímu geoparku UNESCO.

Geopark GeoLoci se v Plzeňském kraji je i velkou atraktivitou z hlediska cestovního ruchu pro návštěvníky a turisty kraje. Prezentuje poutavé turistické cíle jako např.  Hornické muzeum Planá, Hornický skanzen Stříbro, přírodu a ekosystémy okolo Kladrub, Ke studánce lásky v Konstantinových Lázních, dolování v okolí Michalových Hor, skalní defilé u Svojšína a jedinečnou architekturu města Úterý.

Hlavními aktivními tématy pro návštěvníky oblasti je Zlatá horečka na Českém Západě, poklady pod zemí, minerální prameny, proměny krajiny, kamenné lesy, žhavé jádro nitra a další.

Geopark GeoLoci má již pro své návštěvníky a turisty připraveno i několik druhů tištěných propagačních materiálů, které budou postupně distribuovány do informačních center  v okolí.

Představitelé Geoparku GeoLoci pracují také na jednotném vizuálním stylu a budou se snažit vybudovat centrální návštěvnické centrum geoparku, vydat geoprůvodce, reprezentativní publikaci a další novinky.

Smysl a poslání Geoparku Geoloci je vystižen podle jeho mnohaletých budovatelů v krásném a magickém mottu s akcentem na poznání a prožitek návštěvníků a turistů  „Dotkněte se Země…“

slavnostní zahájení sezony

Více informací na www.geoloci.cz

Aktualizováno dne 25.05.2012 - 13:32