Jste zde

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2013/076958-P

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň, IČO:00018562 ( dále jen "KVSP" ) jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "veterinární zákon"), nařizuje podle § 54 odst. 1 písm. b), n), odst. 2 písm. a) a odst. 3  veterinárního zákona, podle § 15 odst. 1 písm. a) a podle § 76 odst.3 písm. a) veterinárního zákona tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy přenosné ze zvířat na šlověka - trichinelózy divokých  prasat v části územního obvodu Plzeňského kraje. Dokument v úplném znění je připojen v příloze.